MENU

Holland indfører organdonation med aktivt fravalg

Fra 1. juli 2020 har Holland, som det 22. land i Europa, indført organdonation med aktivt fravalg (formodet samtykke). Det betyder, at alle over 18 år nu i udgangspunktet regnes for at være organdonorer, med mindre de har meldt sig fra som organdonor i donorregistret.

Det nye donorsystem indført i en lang række lande

20. maj 2020 indførte England det samme nye donorsystem – og siden 2017 er det nye donorsystem også blevet indført i Skotland, på Island, i Frankrig og Wales. I alt har hele 22 lande i Europa udskiftet det gamle donorsystem (informeret samtykke) med det nye donorsystem (formodet samtykke), både fordi det redder liv, men også fordi et stort flertal i befolkningerne i de forskellige lande, går ind for organdonation og er tilhængere, at man i udgangspunktet er organdonor.

En hjertesag for Organdonation – ja tak!

Organdonation – ja tak! har gennem de seneste 5 år arbejdet intenst med at få det samme nye donorsystem indført i Danmark. Det er en hjertesag for foreningen og en del af foreningens DNA, hvilket også ses i foreningens vedtægter, hvor der under formålsparagraffen står skrevet, at foreningen bl.a. vil arbejde for at få indført formodet samtykke i Danmark, fra 18-årsalderen. 

Gennem de seneste 5 år, har vi løbende været i dialog med vores politikere og fremsatte endvidere borgerforslaget “Automatisk organdonor fra man fylder 18 år”, som fik 61.348 underskrifter, men som desværre blev nedstemt ved behandling i Folketinget. Derudover har vi løbende sat emnet på dagordenen i Danmark, senest ifm. at England indførte det nye donorsystem, hvor vi medvirkede på TV2 Nyhederne, TV2 News og stod bag tilblivelsen af en artikel i BT

Brev til Sundhedsministeren

Lige nu har vi sendt et brev til de relevante patientforeninger, som vi håber vil underskrive brevet til Sundhedsminister Magnus Heunicke. I brevet anmoder vi ministeren om at tage initiativ til at afholde en offentlig eksperthøring i Landstingssalen på Christiansborg. Høringen skal sikre, at organdonationsdebatten i Danmark bliver mere nuanceret og at vores politikere træffer beslutning på et mere oplyst grundlag i fremtiden. 

“Vi håber, at Danmark bliver det 23. land i Europa, som indfører organdonation med aktivt fravalg, fordi vi netop har evidens for, at det kan være med til at redde menneskeliv, og fordi et stort flertal i befolkningen også går ind for, at vi indfører det herhjemme.” – udtaler Lasse Heidelbach, som er stifter og adm. direktør i patientforeningen Organdonation – ja tak!

Donorsystemer i Europa

Herunder kan du se. hvilke lande  i Europa, der har indført organdonation med aktivt fravalg. Hvis du vil se, hvordan de enkelte lande klarer sig, så kan du få et overblik over donorraten her på vores hjemmeside…

AL AD AT BY BE BA BG HR CY CZ DK EE FI FR DE GR HU IS IE IT XK LV LI LT LU MK MT MD MC ME NL NO PL PT RO RU SM RS SK SI ES SE CH UA GB VA