MENU

Nationale Donorsystemer i Europa

AL AD AT BY BE BA BG HR CY CZ DK EE FI FR DE GR HU IS IE IT XK LV LI LT LU MK MT MD MC ME NL NO PL PT RO RU SM RS SK SI ES SE CH UA GB VA

Donorsystemer i Europa

Her kan du se donorraten i de forskellige lande i Europa kombineret med, hvilket donorsystem de har indført i de enkelte lande.

 

  Land Donorsystem Donorrate*
1 Spanien Formodet samtykke 48,3
2 Kroatien Formodet samtykke 40,2
3 Portugal Formodet samtykke 33,4
4 Island Formodet samtykke 33,3
5 Belgien Formodet samtykke 29,9
6 Frankrig Formodet samtykke 28,8
7 Tjekkiet Formodet samtykke 26,6
8 Malta Formodet samtykke 25,0
9 Estland Formodet samtykke 25,4
10 Hviderusland Formodet samtykke 25,1
11 Italien Formodet samtykke 24,7
12 Østrig Formodet samtykke 24,5
13 Storbritannien Formodet samtykke – siden 20. maj 2020 24,3
14 Slovenien Kombineret 21,9
15 Finland Formodet samtykke 21,3
16 Norge Kombineret 19,6
17 Sverige Kombineret 19,1
18 Schweiz Informeret samtykke 18,6
19 Ungarn Formodet samtykke 17,3
20 Danmark Informeret samtykke 17,2
21 Irland Informeret samtykke 16,9
22 Holland Formodet samtykke – siden 1. juli 2020 16,4
23 Litauen Informeret samtykke 15,9
24 Slovakiet Formodet samtykke 14,4
25 Polen Formodet samtykke 13,1
26 Letland Formodet samtykke 12,6
27 Luxembourg Formodet samtykke 11,7
28 Tyskland Informeret samtykke 11,6
29 Tyrkiet Informeret samtykke 7,3
30 Grækenland Formodet samtykke 4,1
31 Bulgarien Formodet samtykke 2,3
32 Cypern Informeret samtykke 1,7
33 Rumænien Informeret samtykke 3,3
34 Makedonien Informeret samtykke 0,5
Kilde: EDQM – European Directorate for the Quality of Medicines – Council of Europe
* Opgørelsen er udarbejdet af Organdonation – ja tak! med udgangspunkt i donorraten for 2018
Copyright © Organdonation – ja tak! 
    = Formodet samtykke
    = Kombineret system
    = Informeret samtykke

Hvad er donorraten?

Når man skal måle, hvor godt de enkelte lande klarer sig så ser man på donorraten pr. million indbyggere. Donorraten er en opgørelse over, hvor mange døde som endte med at donere organer pr. million indbyggere.

Hvor mange liv kan formodet samtykke redde?

Ved at indføre formodet samtykke i Danmark anslår eksperter, at det vil kunne hæve donorraten i Danmark med 2 pr. million indbyggere. Det betyder, at vi i Danmark, hvor vi er knap 6 millioner indbyggere, vil kunne opnå 12 ekstra organdonorer om året. En organdonor kan redde op til 7 liv, og redder i gennemsnit 3,5 liv. Ganger vi de 12 ekstra donorer med 3,5 liv som en donor igennemsnit giver livet videre til, får vi 42. Indfører vi formodet samtykke (automatisk organdonation fra 18-årsalderen), så vil det kunne redde 42 ekstra liv om året.

Flere lande indfører formodet samtykke

Tendensen er klar – flere og flere lande i Europa indfører formodet samtykke med succes. I dag har 23 lande (inkl. Wales og Skotland, som hører under Storbritannien) allerede indført formodet samtykke i Europa og Holland er på vej til at vende donorsystemet om, så man automatisk er organdonor fra man fylder 18 år.

Island indførte formodet samtykke i 2019, imens formodet samtykke indføres fra 2020 i Holland, England og Skotland. I foråret 2019 forlød det desuden fra de 2 største regeringspartier i Tyskland (CDU & SPD), at de var positive stemt overfor at indføre automatisk organdonation. Og i oktober måned 2019 brød debatten om formodet samtykke atter ud i Sverige, da Kristendemokraterne forslog at indføre formodet samtykke i Sverige, hvilket mødte opbakning fra både Centerpartiet og Venstrepartiet. I Sverige drøftes nu om de ligeledes skal indføre organdonation med aktivt fravalg (formodet samtykke).

At automatisk organdonation redder liv afspejler sig også på listen, hvor man tydeligt kan se, at landene med den højeste donorrate har indført formodet samtykke, herefter følger landene med kombineret system og til sidst kommer landene med informeret samtykke, som befinder sig fra midten og ned mod bunden.

Støt Organdonation - ja tak!

Støt os

Tegn medlemskab eller se, hvordan du kan støtte Organdonation – ja tak!
LÆS MERE

Start din egen indsamling

Har du lyst til at starte din egen indsamling til fordel for Organdonation – ja tak’s arbejde, så kan du gøre det her.
START INDSAMLING