Det gør vi

Det gør vi

Organdonation – ja tak’s formål er at forbedre organdonation for os alle sammen i Danmark. Vi arbejder på at hæve donorraten og forbedre vilkårene for de kronisk syge danskere og deres familier, som står på venteliste til et nyt organ. Målet er redde liv og give disse danskere en bedre tilværelse.

Se vores 8 hjertesager

Herunder kan du se hvad Organdonation – ja tak helt konkret arbejder for.

1. at hæve donorraten i Danmark, så ventetiden på et nyt organ mindskes og så færre danskere på venteliste til et nyt organ dør af organsvigt.
2. at få indført ”Formodet samtykke” i Danmark.
3. at støtte og forbedre vilkårene for de 450 danske børn, unge og voksne, der grundet en kronisk livstruende sygdom, hvert år står på venteliste til et nyt organ.
4. at forsøde livet for disse alvorligt syge danskere og deres pårørende både før, under og efter
transplantationsforløbet.
5. at oplyse danskerne om vigtigheden af organdonation ved at bringe nyheder og fakta om
organdonation og transplantation.
6. at sætte fokus på praksis og kapacitet på de danske hospitaler, som skal blive bedre til at redde
flere organer hos hjernedøde patienter.
7. at iværksætte initiativer og aktiviteter med det formål at indsamle midler til foreningens formål som beskrevet ovenfor.
8. at støtte lægevidenskabelige studier og forskning samt yde tilskud til renovering og forbedring af hospitals‐ og patientfaciliteter.

I dag indfrier vi ikke alle ovenstående punkter, men vi arbejder benhårdt på at komme dertil. Vi går efter at blive den landsdækkende organisation, der fremmer og sætter organdonation på dagsordenen i Danmark.

Bliv medlem

Har du lyst til at støtte Organdonation – ja tak, så tegn medlemskab i dag – det koster KUN 250 kr./årligt.

FAKTA