MENU

Stjernestunder Legatet

Stjernestunder

Stjernestunder er definitionen på de bedste øjeblikke i vores liv – de gyldne øjeblikke som vi aldrig glemmer. Børn og unge med organsvigt har oftere længere mellem de gode stunder, fordi hospitalsbesøg og indlæggelser udfordrer familielivet og sætter livet på pause. Det forsøger vi at opveje ved at give dem Stjernestunder.

Om legatet

Patientforeningen Organdonation – ja tak! uddeler løbende Stjernestunder – legater på op til 5.000 kr. til børn og unge som lever med svære sygdomsforløb som følge af organsvigt.

Formålet med legaterne er at støtte og glæde disse børn og unge, som lever en barndom og et liv der ofte er sat på pause og præget af alvorlig kronisk sygdom med daglige medicinindtag, mange hospitalsbesøg med behandlinger, undersøgelser og operationer.

Baggrund

Det er hårdt for hele familien at håndtere den bekymring og uvished, der er forbundet med alvorlig kronisk sygdom og tiden på venteliste til en organtransplantation. For de børn og unge, der har gennemgået en transplantation er chancerne for overlevelse forbedret, men deres situation er stadig udfordret og livet efter en organtransplantation er ofte forbundet med komplikationer og svære livsforløb – lige som frygten for afstødning og infektioner forbliver en fast del af deres liv.

Deres verden og frihed er begrænset og det kan være svært at opretholde et socialt liv, og de må derfor undvære mange gode oplevelser med familie, venner, børnehaven eller klassen, fordi de ofte er indlagt eller i isolation hjemme. Det er for disse børn og unge, at patientforeningen Organdonation – ja tak! kan gøre en forskel ved at skabe glæde og ”Stjernestunder”.

Hvem kan søge legatet?

Stjernestunder legatet kan søges til børn og unge i alderen fra 0 – 21 år, som lever med alvorlig kronisk sygdom som følge af organsvigt, som står på ventelisten til et nyt organ eller som er transplanteret. Fælles for dem er, at de har eller har haft svære og langvarrige sygdomsforløb, som følge af organsvigt.

Hvis der søges til mindre børn, er det vigtigt, at der søges til et legetøj eller en aktivitet, som er alderssvarende, så barnet får glæde af legatet.

Hvad kan legatet bruges til?

Med legatet, giver vi disse børn og unge en særlig stund, hvor de får en ekstraordinær oplevelse eller et særligt ønske opfyldt, som kan give dem stjernestunder. Ønskerne kan variere fra en konkret ting, som et stykke legetøj til en større ting som fx gynger, trampolin eller legetårn til haven, en cykel, PlayStation, mobiltelefon eller et tilskud til en computer.

Andre gange kan det være en helt særlig oplevelse, sammen med familien, der kan skabe fælles ”Stjernestunder”. Det kan være et ophold i et sommerhus, en tur i et feriecenter eller en forlystelsespark, som hele familien kan være fælles om. Det kan også være en forlænget weekend til Paris eller en fodboldtur til Barcelona, når hverdagen igen er blevet stabil. Kort sagt noget som giver Stjernestunder!

Ansøgning

Stjernestunder legatet søges ved at udfylde formularen nederst på siden. Til børn og unge under 18 år skal Stjernestunder legatet søges af forældrene, imens unge over 18 år er velkommen til at søge legatet på egen hånd.

I forbindelse med ansøgningen skal CPR-nummer på barn/ung oplyses, og der skal vedlægges dokumentation for at barnet/den unge er i eller har været i behandling for organsvigt, står på venteliste eller er transplanteret. Ansøgningerne behandles løbende.

Anbefal legatet

Er du pårørende, ven eller sundhedsfagligt personale, som kender til en familie, hvor et barn eller en ung er eller har været ramt af organsvigt, så opfordrer vi dig til at gøre forældrene til barnet eller den unge opmærksom på legatet.

Uddeling af legaterne

Legatudvalget læser ansøgningerne igennem og vurdere, hvem der får tildelt et legat. Behandlingstiden kan være op til 90 dage. Organdonation – ja tak! sekretariat kontakter ansøgeren direkte, såfremt barnet eller den unge bliver tildelt Stjernestunder legatet.

Ansøg om Stjernestunder

Udfyld formularen og ansøg om stjernestunder til et barn eller ung, som har eller haft organsvigt, organtransplantation tæt inde på livet.

    Jeg ansøger om legatet til...

    Dine oplysninger