MENU

Organdonation med aktivt fravalg

Organdonation med aktivt fravalg

Patientforeningen Organdonation – ja tak! arbejder for at forbedre organdonation i Danmark. Bl.a. oplyser vi danskerne om organdonation. Målet er at flere tager stilling til organdonation og at vi får en mere nuanceret og faktuel korrekt debat.

 

På denne side har vi samlet fakta, studier, meningsmålinger og holdninger til organdonation med aktivt fravalg. Vi sammenligner også donorraten og donorsystemerne i Europa og Norden, så vi kan se hvordan Danmark klarer sig på organdonationsområdet.

Flertal

Organdonation med aktivt fravalg fra myndighedsalderen får flere til at tage aktivt stilling til organdonation, hvilket redder LIV.

Redder liv

Et stort flertal af danskerne, mener at vi også bør indføre organdonation med aktivt fravalg i Danmark.

Det sidste ord

Ved indførelsen af organdonation med aktivt fravalg er det fortsat de pårørende der har det sidste ord.

Organdonation med aktivt fravalg

I Danmark går 92% af danskerne ind for organdonation. Det står i skærende kontrast til de kun 24% af danskerne over 15 år, som har registreret deres holdning til organdonation i donorregistret. Når så stort et flertal af danskere går ind for organdonation, og et stort flertal også mener, at vi i udgangspunktet bør være organdonorer, når vi fylder 18 år, så er det på tide, at vi også indfører en ny organdonationsmodel i Danmark.

Registrerede i donorregistret

1.194.394 danskere har registreret deres holdning til organdonation i donorregistret. Det lyder af mange, men det er faktisk kun hver fjerde dansker over 15 år, som har registreret deres holdning til organdonation i donorregistret.

Offentlig holdning til organdonation

Et stort flertal af danskerne går ind for organdonation. Hele 91,9% af danskerne tilkendegiver, at de er positive eller meget positive over for organdonation, imens 85,0% af danskerne er villige til at donere deres organer.

Kilde: Dansk Center for Organdonation, Sundhedsstyrelsen & Københavns Universitet.

Kristine Lykke Roed ventede på en ny nyre i 9 år og 2 måneder: Kan organdonation ikke være noget, vi i udgangspunktet giver til hinanden?

I Danmark er vi låst fast i et syn, der betragter formodet samtykke som et indgreb i den enkeltes frihed, liv og krop. Vi ser det som tvungen organdonation.

 

Vi kunne også vælge at betragte formodet samtykke fra en anden vinkel… som noget, der bliver givet til os allesammen. Noget, vi giver til hinanden.

 

– Kristine Lykke Roed

Manglende viden skader organdonationssagen i Danmark

I Danmark er det en udbredt misforståelse, at indførelsen af organdonation med aktivt fravalg medfører, at borgerne tvinges til at være organdonorer – sandheden er nemlig, at forholder det sig omvendt.

Soft opt-out model

I England, og langt de fleste andre lande, hvor man har indført organdonation med aktivt fravalg, indfører man en “soft opt-out” model som sikrer, at familien har det sidste ord, hvis deres pårørende ikke selv har taget aktivt stilling til organdonation.

 

Sådan fungerer det også i Danmark i dag… På et intensivafsnit vil der derfor, teknisk set, ingen forskel være på de to modeller. Til gengæld er gevinsten ved organdonation med aktivt fravalg, at modellen får flere borgere til at registrere deres holdning til organdonation i Donorregistret – og dermed opnår vi i højere grad vished om den enkelte ønske ift. organdonation og vil i højere grad kunne respekterer dette.

Kristine Lykke Roed ventede på en ny nyre i 9 år og 2 måneder: Kan organdonation ikke være noget, vi i udgangspunktet giver til hinanden?

I Danmark er vi låst fast i et syn, der betragter formodet samtykke som et indgreb i den enkeltes frihed, liv og krop. Vi ser det som tvungen organdonation.

 

Vi kunne også vælge at betragte formodet samtykke fra en anden vinkel… som noget, der bliver givet til os allesammen. Noget, vi giver til hinanden.

 

– Kristine Lykke Roed

23 lande i Europa har indført organdonation med aktivt fravalg

Senest har Frankrig, Island, England, Skotland og Holland indført organdonation med aktivt fravalg. Det er tydeligt at se, at de lande i Europa og Norden, som har indført organdonation med aktivt fravalg, har en højere donorrate.

I en lang række europæiske lande har man besluttet, at man vil organdonation og at det er normalt, at man automatisk er organdonor, når man fylder 18 år – med mindre man melder sig fra.

 

Det er en solidarisk tanke, som giver god mening, særligt fordi et stort flertal i befolkningerne tilkendegiver, at de synes at organdonation er en god idé – og fordi størstedelen gerne selv vil modtage et organ, hvis de skulle blive syge i morgen.

 

Det er bemærkelsesværdigt, at de lande, som har den højeste donorrate stort set alle har indført formodet samtykke. I disse lande har man besluttet, at man vil hjælpe hinanden, hvilket smitter af på donorraten og i sidste ende redder liv.

AL AD AT BY BE BA BG HR CY CZ DK EE FI FR DE GR HU IS IE IT XK LV LI LT LU MK MT MD MC ME NL NO PL PT RO RU SM RS SK SI ES SE CH UA GB VA

Det Etiske Råd anerkender, at formodet samtykke redder liv

Men opbakningen fra medlemmerne i Det Etiske Råd skifter radikalt – alt efter hvem der sidder i rådet. Senest har rådet i 2017 udtalt sig imod at indføre formodet samtykke i Danmark.

Sophie Løhde

Politiker for Venstre (V) | Minister for offentlig innovation | Tidl. Sunhedsminister | Født 1983

 

Sophie mener, at vi skal gøre alt hvad vi kan for at redde liv i Danmark.

Spørgsmålet om vi også skal indføre formodet samtykke i Danmark er på ingen måde et klassisk politisk spørgsmål. Derfor har politikerne gennem årene stillet spørgsmålet videre til Det Etiske Råd. Senest i 2016, hvor daværende Sundhedsminister Sophie Løhde (V) bad Det Etiske Råd om at drøfte spørgsmålet igen, da hun mener, at vi skal gøre alt hvad vi kan for at redde liv i Danmark.

Stemmefordeling i Det Etiske Råd
I 2017 var 3 for og 14 imod
I 2008 var 7 for og 9 imod

På 9 år er opbakningen faldet fra 44% til kun 18%. Udviklingen i Det Etiske Råd går hermed stik imod samfundsudviklingen, hvor danskerne bliver mere pro organdonation og formodet samtykke.

Thomas Søbirk Petersen

Ph.d. i filosofi, Professor (MSO) i Etik ved Roskilde Universitet | Tidl. Medlem – Det Etiske Råd | Født 1964

 

Thomas er for formodet samtykke – læs hans argumenter bragt på Fyens.dk.

1. Større registrering. Alt peger på, at hvis formodet samtykke indføres, vil det betyde, at flere organer kommer i spil. Undersøgelser viser at et stort flertal bakker op om organdonation. Så et formodet samtykke vil faktisk bare hjælpe folk til at træffe det valg, der giver mening for dem.

2. Vi bestemmer stadig selv. Formodet samtykke stemmer fint overens med menneskets autonomi, og det faktum, at vi alle har ret til at bestemme over vores egne anliggender. For der er ingen, der siger, at du skal være organdonor. Det kræver blot en afregistrering.

3. Liv. Jeg synes, det er meget klart, hvad der er det rigtige at gøre. Alt peger på, at et formodet samtykke vil hjælpe folk til at tage stilling, og det vil redde liv.

Lise von Seelen

Tidl. leder af Rehabiliteringscenter for Torturofre | Tidl. medlem af Folketinget (S) | Medlem – Det Etiske Råd | Født 1949

 

Lise er imod formodet samtykke, da hun mener vi skal have ret til at råde over egen krop.

Formodet samtykke redder liv. Det Etiske Råd er helt opmærksomme på, at hvis man indfører formodet samtykke, så ville man have flere organer til rådighed. Det er vi slet ikke i tvivl om – for det kan man se i de lande, hvor man har indført formodet samtykke – udtaler hun til TV Syd.

Prisen er for høj. Men vi mener, at prisen er for høj ift. den personlige integritet – og for de mennesker som skal have ret til at råde over egen krop og herunder retten til at råde over egne organer.

Andre veje at gå. Der er andre vej som skal betrædes – og de giver rigtig gode muligheder for at skaffe flere organer.

Et stort flertal af danskerne mener, at vi også skal indføre automatisk organdonation i Danmark

Det viser både store og repræsentative meningsmålinger, foretaget gennem de seneste år i Danmark. Mød nogle af danskerne her og hør deres argumenter.

Hør hvad danskerne mener på gaden i København.

Hør hvad danskerne mener på gaden i Århus.

Hør hvad danskerne mener på gaden i Aalborg.

0
%
af nordjyderne mener, at vi bør ændre donorsystemet, så man automatisk bliver organdonor, når man fylder 18 år. Det viser en repræsentativ undersøgelse foretaget af Jysk Analyse.
0
%
af danskerne går ind for, at man automatisk bør tilmeldes donorregistret. Det viser en afstemning på TV2.dk , hvor over 17.700 danskere har givet deres mening til kende.
0
%
af danskerne går ind for, at vi automatisk bliver organdonorer. Det viser en afstemning foretaget af DR P4 Midt & Vest, hvor over 12.600 danskere har givet deres mening til kende.
0
%
af danskerne mener, at vi skal gøre lige som i England og indføre automatisk organdonation. Det viser en afstemning på Ekstra Bladet (EB.dk)
0
danskere har underskrevet borgerforslaget om at indføre formodet samtykke i Danmark.
0
%
af Folkemødets gæster mener, at vi skal indføre automatisk organdonation i Danmark fra man fylder 18 år. Det viser en meningsmåling, som 1.027 gæster deltog i på Folkemødet 2018.

Flertal af danskerne mener, at vi også skal indføre automatisk organdonation i Danmark

Det viser en meningsmåling foretaget af Megafon for Politiken/TV 2, gennemført 8.-9. feb. 2021.

Kun hver 4. dansker mener, at vi skal beholde det nuværende donorsystem, hvor man aktivt skal tage stilling til organdonation, imens 3 ud af 4 danskere mener, at vi også bør indføre en ny organdonationsmodel, hvor man i udgangspunktet er organdonor, fra man fylder 18 år. Ønsker man ikke at være organdonor skal man i stedet melde sig fra.

Kilde: Politiken 27. marts 2021 – bragt i sektionen LØRDAGSLIV.

Flertal af danskerne mener, at vi også skal indføre automatisk organdonation i Danmark

Det viser en meningsmåling foretaget af Megafon for Politiken/TV 2, gennemført 8.-9. feb. 2021.

Kun hver 4. dansker mener, at vi skal beholde det nuværende donorsystem, hvor man aktivt skal tage stilling til organdonation, imens 3 ud af 4 danskere mener, at vi også bør indføre en ny organdonationsmodel, hvor man i udgangspunktet er organdonor, fra man fylder 18 år. Ønsker man ikke at være organdonor skal man i stedet melde sig fra.

Kilde: Politiken 27. marts 2021 – bragt i sektionen LØRDAGSLIV.

Bjarne Laustsen

Politiker for Socialdemokratiet (S) | Medlem af Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget, Miljø- og Fødevareudvalget, Forsvarsudvalget. | Uddannelse: Maskinarbejder | Født 1953

 

Bjarne mener, at formodet samtykke er en god idé – og han er ikke i tvivl om, at folk nok skal få sig meldt fra, hvis ikke de ønsker at være organdonorer.

Liselott Blixt

Politiker for Dansk Folkeparti (DF) | Sundheds- og psykiatriordfører | Tidl. Formand for Sundheds- og Ældreudvalget | Uddannelse: Social- og sundhedsassistent | Født 1965

 

Lislott er imod formodet samtykke. Hun stoler ikke på systemet og mener, at vi bliver statens ejendom, når vi dør, hvis vi indfører formodet samtykke.

Formodet samtykke til organdonation er ikke klassisk partipolitik

Vi håber at politikerne bliver fritstillet, når de skal stemme om, hvorvidt vi skal have indført formodet samtykke i Danmark. Vi har talt med flere politikere på Christiansborg og ved derfor, at partiernes medlemmer ikke entydigt er for eller imod.

Lotte Rod

Politiker for Radikale Venstre (B) | Medlem af Sundheds- og Ældreudvalget | Tidl. Næstformand i Børne- og Undervisningsudvalget | Uddannelse: Statskundskab | Født 1985

 

Radikale Venstre er for formodet samtykke. Lotte mener, at hvis vi alle sammen automatisk bliver organdonorer, så vil vi kunne hjælpe hinanden mest effektivt og i sidste ende redde flere liv.

Flemming Møller Mortensen

Politiker for Socialdemokratiet (S) | Medlem af Sundheds- og Ældreudvalget | Tidl. formand for Kulturudvalget og Sundhedsudvalget. | Uddannelse: Sygeplejerske | Født 1963

 

Flemming mener ikke, at der er noget uetisk i at indføre formodet samtykke i Danmark og han er parat til at indføre det, hvis alt andet viser sig ikke at virke tilstrækkeligt.

Ellen Trane Nørby

Politiker for Venstre (V) | Sundhedsminister | Tidl. Minister for børn, undervisning og ligestilling, Tidl. Politisk ordfører for Venstre | Uddannelse: Cand. Mag. i Kunsthistorie | Født 1980

 

Ellen Trane Nørby giver ikke udtryk for om Venstre er for eller imod, men udtaler at de kommer til at diskutere om vi skal indføre formodet samtykke i Danmark.

Flere studier konkluderer, at organdonation med aktivt fravalg redder liv

Spørgsmålet er så bare om politikerne i Danmark er parat til at indføre formodet samtykke i Danmark, så vi kan hjælpe så mange alvorligt syge danskere som muligt?

Nyere omfattende studie konkluderer, at formodet samtykke redder liv

Et omfattende studie fra 2014, der sammenligner 48 lande over en periode på 13 år, og som kontrollerer for et væld af baggrundsvariabler, når frem til at lande med aktivt fravalg (formodet samtykke) generelt har flere organer til rådighed end lande med aktivt tilvalg (informeret samtykke).


Download PDF

Re-view studie bekræfter, at formodet samtykke påvirker donorraten positivt

Et review-studie fra 2009, der afrapporterer alle relevante studier på området, konkluderer ligeledes, at lande med formodet samtykke (aktivt fravalg) klarer sig bedre målt på antallet af organer til rådighed. De foreliggende resultater viser, at formodet samtykke er forbundet med en øget donorrate, selv når der kontrolleres for forskellige faktorer. Kombineres formodet samtykke med oplysningsarbejde og politisk velvilje, så får man den højest mulige donorrate.


Download PDF

Andreas Brøgger Albertsen

PhD, Adjunkt – Institut for Statskundskab | Forskning: Sundhed & sygdom, Medicinsk etik | 3 årigt projekt om etikken ved organdonation | Uddannelse: PhD i statskundskab | Født 1985

 

Andreas mener, at vi bør indføre formodet samtykke i Danmark, fordi internationale studier netop viser, at de lande som har indført aktivt fravalg typisk klarer sig bedre.

Der kan ikke være tale om tvang: Hvis man vender vores aftalemodel om – og vi oplyser alle om, at man automatisk er organdonor, når man fylder 18 år – så har alle frihed til at vælge sig fra som organdonor – og dermed er ingen tvunget til at være organdonor.

Organdonation uden tilsagn forekommer i dag: Har man ikke aktivt registeret sin holdning til organdonation i donorregistret, hvilket kun 24% af danskerne har gjort, betyder det, at familien skal træffe beslutning om, hvorvidt deres pårørende, som er blevet erklæret hjernedød, skal være organdonor eller ej. Her sker det uden tvivl, at nogen bliver organdonorer imod deres vilje eller også sker det modsatte, at de ikke bliver organdonor selv om de ønskede at redde liv.

Formodet samtykke giver flere aktive tilsagn: I Wales indførte man formodet samtykke fra 1. december 2015. Siden indførelsen har man oplevet en markant stigning i antallet af tilmeldinger i donorregistret. Pr. februar 2018 har 39% af borgerne i Wales aktivt registreret deres holdning til organdonation – i Danmark har 22% af borgerne aktivt registeret deres holdning i donorregistret.

LÆS OGSÅ: Forsker: Derfor er automatisk organdonation en god idé