MENU

Regeringen foreslår ny organdonationsmodel med aktivt fravalg

Regeringen foreslår ny organdonationsmodel med aktivt fravalg

Af: Organdonation – ja tak!  |  10. februar 2024

En historisk milepæl et nået på organdonationsområdet, og ikke mindst for patientforeningen Organdonation – ja tak, som gennem de seneste 9 år har arbejdet, på vegne af vores patienter, for at få indført aktivt fravalg i Danmark.

Det meddeler de tre regeringspartier, Socialdemokratiet, Moderaterne og Venstre, i Politiken her til aften.

I patientforeningen Organdonation – ja tak! hilser vi de tre regeringspartiers forslag om at indføre en ny organdonationsmodel med aktivt fravalg velkommen. Vi håber, at modellen bliver indført, da den kommer til at få flere danskere til at tage stilling til organdonation, hvilket sikrer flere organer til transplantation – og i sidste ende redder liv.

9 års kamp for aktivt fravalg

Aktivt fravalg ligger dybt i Organdonation – ja tak’s DNA… Patientforeningen blev stiftet af Karen & Lasse Heidelbach i 2015, fordi deres egen datter, Esther på 2 år, blev ramt af organsvigt, og senere fik et nyt organ, som redde hendes liv.

Før foreningen blev stiftet som patientforening startede Esthers forældre en underskriftindsamling, “Automatisk organdonor fra man fylder 18 år!” – som fik over 22.000 underskrifter.

Siden da har foreningen, med en stærk og bestyrelse i ryggen, arbejdet målrettet og aktivt for at få indført aktivt fravalg i Danmark. Bl.a. stillede vi det første borgerforslag om aktivt fravalg,  tilbage i 2018, som fik 61.348 underskrifter.

Fordomme om aktivt fravalg

Desværre blev borgerforslaget nedstemt i Folketinget med argumentet om, at man ikke ville tvinge danskerne til at være organdonorer. Her blev vi klar over, at borgernes og politikernes viden om aktivt fravalg var mangelfuld og farvet af fordomme om, at man bliver ”statens ejendom” og tvinges til at være organdonor, når man indfører aktivt fravalg.

Da disse udsagn intet har med virkeligheden at gøre, har vi siden 2019 mødtes adskillige gange med de fleste partier på Christiansborg og med Sundhedsstyrelsen, for netop at sikre, at vores politikere i fremtiden træffer beslutning på et oplyst grundlag.

Vi bestemmer selv over vores krop

Faktum er nemlig, at når man indfører aktivt fravalg, så har familien fortsat det sidste ord, hvis deres afdøde pårørendes holdning til organdonation er ukendt – nøjagtigt som det er tilfældet i dag. Dvs. at der aldrig vil være tale om, at borgerne tvinges til at være organdonorer.

For at italesætte disse fordomme om aktivt fravalg, besluttede Organdonation – ja tak’s bestyrelse, at foreningen skulle udarbejde en kampagne, ”Oplysning om organdonation med aktivt fravalg”, som skulle oplyse danskerne om, hvordan vi tænker aktivt fravalg indført i Danmark, lige som man har indført modellen med succes i 25. andre europæiske lande. Kampagnens hovedelement er en oplysningsfilm, som du kan se herunder.

Aktivt fravalg sikrer selvbestemmelse

Som det fremgår af videoen, vil indførelsen af aktivt fravalg få flere borgere til at registrere deres holdning til organdonation i Donorregisteret, hvilket sikrer at borgernes selvbestemmelsesret respekteres i langt højere grad. Jo flere borgere, der selv har tilkendegivet deres ønske ift. organdonation, jo færre gange står familien tilbage og skal træffe en svær beslutning om organdonation på vegne af deres afdøde pårørende.

At aktivt fravalg redder liv og sikrer borgernes selvbestemmelsesret bekræftes også af eksperter fra både England og Island, som deltog i en høring om aktivt fravalg på Christiansborg i 2022.

Går imod Det Etiske Råd

Det som også gør regeringens nye udspil om aktivt fravalg historisk er, at den har valgt at gå imod Det Etiske Råds anbefalinger, hvilket ikke er set før ifm. spørgsmål om organdonation og aktivt fravalg. Vi er glade for, at regeringen har valgt at følge vores anbefaling om at indføre aktivt fravalg, fordi Det Etiske Råds rapport tager udgang i en “hård” organdonationsmodel med aktivt fravalg (hard opt-out), hvor borgerne selvbestemmelsesret krænkes, fordi familien ikke har det sidste ord.

I rådets seneste rapport fra oktober 2022, konkludere rådet bl.a. ”Vi skal beholde aktivt tilvalg, fordi vi dermed respekterer Sundhedslovens bærende principper om respekt for det enkelte menneske, dets integritet og selvbestemmelse.” Det kunne vi som patientforening ikke være mere enige i.

Problemet er bare, at rådets bekymring og udsagn om, at borgerne ved, indførelsen af aktivt fravalg, vil miste deres selvbestemmelse, er uberettiget, fordi rapporten ikke er baseret på en “blød” organdonationsmodel med aktivt fravalg. Faktum er nemlig, at Sundhedslovens bærende principper respekteres fuldt ud, ved indførelsen af en “blød” organdonationsmodel med aktivt fravalg (soft opt-out). Her vil familien nemlig fortsat have det sidste ord, når en afdød pårørendes holdning til organdonation er ukendt – nøjagtigt som det er tilfældet i dag.

Stik imod Det Etiske Råds konklusion, så vil indførelsen af en “blød” organdonationsmodel i højere grad sikre det enkelte menneske, dets integritet og selvbestemmelse, da denne model er medvirkende til, at flere borgere registerer deres holdning til organdonation i Donorregistret. Og jo danskere der selv har registeret deres holdning til organdonation i Donorregisteret, i  jo højere grad kan vi respektere deres ønske om organdonation.

I konklusionen på det Etiske Råds rapport, fremsætte i alt 3 påstande om aktivt fravalg, som vi i Organdonation – ja tak! mener, ikke stemmer overnes med virkeligheden. Læs vores kritik af det Etiske Råds Rapport her.

At Det Etiske Råd ikke har valgt at basere deres rapport på en ”blød” organdonationsmodel med aktivt fravalg er vi uforstående overfor. Organdonation – ja tak! og Nyreforeningen mødtes med formanden for Det Etiske Råd, i august måned 2022, hvor vi forklarede, hvordan en ”blød” organdonationsmodel med aktivt fravalg fungerer, og at det netop var denne model, som både vi som foreninger og Sundhedsministeren, havde forslået at indføre i Danmark.

Behov for en ny model

I 2015, var det kun 20% af danskerne som havde registeret deres holdning til organdonation i Donorregisteret. I dag lyder tallet på 28%, hvilket vidner om, at den nuværende indsats og organdonationsmodel med aktivt tilvalg er dumpet.

Statistik fra Dansk Center for Organdonation viser, at antallet af danskere, som venter på et nyt organ, gennem de seneste 15 år i gennemsnit har ligget på over 400 personer om året. Status quo er med andre ord en realitet, det mener vi ikke er borgerne i et velfærdssamfund værdigt. Derfor håber vi også inderligt på, at regeringens nye forslag, vil møde bred opbakning fra de øvrige partier på Christiansborg, så vi kan få indført en ny organdonationsmodel med aktivt fravalg i Danmark.

Stort flertal for aktivt fravalg

Gennem de seneste mange år, at har meningsmålinger vist, at op mod 82% af danskerne mener, at vi bør indføre aktivt fravalg, og ifølge en artikel på Altinget.dk, som henter data fra kandidattesten ifm. folketingsvalget 2022, så er 63% af politikerne i det nuværende Folketing for, at man i udgangspunktet er organdonor, når man fylder 18 år.

Partierne bør fritstille deres medlemmer og sætte demokratiets kræfter fri.

Vi ved at der i alle partier i Folketinget er medlemmer som går ind for en organdonationsmodel med aktivt fravalg – og at 118 ud af 179 medlemmer i Folketinget går ind for at indføre aktivt fravalg. Men vi ved også, at man har tradition for at stemme som parti, når det kommer til etiske spørgsmål. Det erfarede vi selv tilbage i 2019, hvor partierne i Folketinget nedstemte det første borgerforslag om aktivt fravalg, som Organdonation – ja tak! havde fremsat. Derfor er vi i sagens natur bekymrede for, om demokratiet igen bliver sat ud af spil, af interne partipolitiske kræfter, eller om partierne på Christiansborg bryder traditionen og lytter til danskerne.” – siger Lasse Heidelbach, stifter & adm. direktør i patientforeningen Organdonation – ja tak!

Som patientforeninger, der taler på vegne af alle patienter i Danmark, som lever med organsvigt, kommer vi derfor med en afsluttende bøn og appel til partierne på Christiansborg. Fristil jeres medlemmer og sæt demokratiets kræfter fri – og kom i synk med danskerne og den virkelighed vi lever i, hvor over 400 børn, unge og voksne venter på et nyt livreddende organ og 1.000 vis af familier lever med langvarig og livstruende sygdom, som følge af organsvigt.

Kilde: Politiken

Bliv medlem

Støt os med dit medlemskab, så vi kan redde LIV, forbedre organdonation i Danmark og støtte familier med organsvigt.
BLIV MEDLEM
Danskerne vil have indført formodet samtykke

Det gør vi

Organdonation – ja tak! arbejder for at forbedre organdonation i Danmark og vilkårene for familier med organsvigt.
LÆS MERE

Start din egen indsamling

Opret din egen personlige indsamling til fordel for Organdonation – ja tak’s arbejde.
START INDSAMLING