MENU

Radio4 – skal vi automatisk være tilmeldt som organdonorer i Danmark?

Tak for en god debat til lytterne og til Radio4, hvor studievært Ida-Sofie Sellerup, i dagens udgave af “Ring ind til Radio4” stillet spørgsmålet: “Skal vi automatisk være tilmeld som organdonorer i Danmark?” Du kan høre udsendelsen her på Radio4 hjemmeside… 

Politikerne siger nej og atter nej

Spørgsmålet har været debatteret mange gange gennem de seneste årtier i Danmark, og er bl.a. blevet nedstemt i Folketinget med begrundelse om, at man ikke ønsker at krænke den personlige integritet og borgernes selvbestemmelsesret over deres krop og organer. Det skete senest i 2019, hvor Organdonation – ja tak’s Borgerforslag “Automatisk organdonor fra man fylder 18 år“, som opnåede 61.348 underskrifter, blev nedstemt af alle partier med undtagelse af Det Radikale Venstre, som stemte for forslaget.

Ny kampagne skal sikre en mere nuanceret debat  

Fra patientforeningen Organdonation – ja tak! medvirkede stiftet og adm. direktør, Lasse Heidelbach, som var med i studiet og klar til at svare på spørgsmål. Her fortalte han også om foreningens nye kampagne “Oplysning om organdonation med aktivt fravalg”, som skal være med til at sikre, at vi får en mere nuanceret organdonationsdebat i Danmark – og gøre op med de udbredte fordomme om tvang og falske udsagn om, at vi bliver “statens ejendom”, hvis vi indfører en organdonationsmodel med aktivt fravalg.  

Fordommene lever i bedste velgående

I programmet forklarede radiovært Ida-Sofie Sellerup indledningsvis, hvordan en organdonations model med aktivt fravalg virker, når man indfører en såkaldt “soft opt-out” model, som netop sikrer, at borgernes ønske ift. organdonation respekteres, og at familien altid har det sidste ord, hvis en afdød pårørende ikke har tilkendegivet sin holdning til organdonation.

Trods denne forklaring om, at der aldrig kan være tale om tvang og at organdonation med aktivt fravalg i virkeligheden er med til at få flere borgere til at tage aktivt stilling til organdonation, hvilket medfører, at borgernes ønske ift. organdonation i højere grad respekteres, så blev kritikerne af modellen ved med at bruge tvang og krænkelse af den personlige frihed, som argumentation for, at vi ikke bør indføre modellen i Danmark.

Det er vildt, at vi i et så oplyst land som Danmark er så uoplyste om, hvordan man indfører organdonation med aktivt fravalg i andre lande, hvor man netop anvender en soft opt-out model, som sikre, at familien altid har det sidste ord – og at der dermed aldrig kan være tale om tvang. Denne udbredte misforståelse håber vi, at vores møder med politikerne og vores nye kampagne kan være med til at gøre op med.” – siger Lasse Heidelbach, som er stifter og adm. direktør i patientforeningen Organdonation – ja tak!

I radiodebatten fyldte fortalere og kritikere af modellen forholdsvis lige meget, men som Lasse Heidelbach forklarede i programmet, så går 92% af danskerne går ind for organdonation, 85% er parate til at redde liv med deres organer, hvis deres eget liv ikke står til at redde – og et stort flertal mener, at vi skal indføre organdonation med aktivt fravalg. Han er derfor fortrøstningsfuld ift. at vi lykkedes med at få  indført modellen i Danmark. “Nu handler det om, at vi med vores nye kampagne får oplyst danskerne om, hvordan organdonation med aktivt fravalg fungerer, og at filmen kan være med til at oplyse vores politikere og Det Etiske Råd, så de i fremtiden kan træffe beslutning på et oplyst grundlag.” – slutter han.

LÆS MERE
Vil du vide mere om “Organdonation med aktivt fravalg” og “Soft opt-out”? Så har vi samlet fakta, studier, meningsmålinger og udtalelser om organdonation med aktivt fravalg her på vores hjemmeside.

LÆS OGSÅ
Nordirland indfører ny organdonationslov i 2023