MENU

Organdonation – ja tak! rejser kritik af Etisk Råds nye “Udtalelse om organdonation”

Tak til Weekendavisen for deres leder med overskriften: “Regeringen bør se bort fra Etisk Råd og forvandle borgerforslaget om aktiv fravalg af organdonation til lov”.

I sin leder skriver Weekendavisen: “Hvert år dør danskere, mens de venter på et nyt organ; 21 lød tallet på i 2022. Samtidig står det klart, at færre og færre donerer deres organer. Sidste år blev der doneret organer fra 84 danskere efter deres død; 21 færre end i 2021.

Det er dog VIGTIGT at tilføje til lederen, at Det Etiske Råds i sin nye Udtalelse om organdonation, undlader at præsentere den rette model med aktivt fravalg, som Sundhedsministeren, Organdonation – ja tak! og andre patientforeninger anbefaler, at vi også indfører i Danmark . Ved at undlade særdeles væsentlige detaljer om, hvordan man kan indfører en “blød” variant af organdonation med aktivt fravalg, fremsætter rådet uberettiget kritik og bekymringer, som intet har med virkeligheden at gøre. 

“I værste fald risikerer vi, at Det Etiske Råd atter en gang spænder ben for, at vi også kan få indført en organdonationsmodel med aktivt fravalg i Danmark, fordi mange politikere stoler blindt på Det Etiske Råd, som med sin nye udtalelse endnu en gang har bevist, at rådet ikke er eksperter i organdonation.” – Udtaler Lasse Heidelbach, som er stifter og adm. direktør i patientforeningen Organdonation – ja tak!

Selvbestemmelsesretten består

Når man indfører en organdonationsmodel med aktivt fravalg, i de lande som vi normalt sammenligner os med, så indfører man typisk en såkaldt “blød” version af modellen som betyder, at familien bevarer sin vetoret. Det vil sige, at de har det sidste ord at skulle have sagt, ift. organdonation, i de tilfælde hvor en afdød pårørendes holdning til organdonation er ukendt – nøjagtigt som det er tilfældet i dag. Derfor kan der aldrig blive tale om, at aktivt fravalg vil krænke Sundhedslovens bærende principper om respekt for det enkelte menneske, dets integritet og selvbestemmelsesret.

Kritikken fra Det Etisk Råd, bygger med andre ord på en udbredt misforståelse. Ingen mister selvbestemmelse over egen krop.

Sådan fungerer aktivt fravalg

Organdonation – ja tak! lancerede sidste år kampagnen “Oplysning om organdonation med aktivt fravalg”. Kampagnen består af en video, som har til formål, at oplyse danskerne, og i særdeleshed vores folkevalgte politikere, Det Etiske Råd og relevante organisationer om, hvordan en “blød” organdonationsmodel med (soft opt-out) aktivt fravalg fungerer.

Lige siden vores første borgerforslag om organdonation med aktivt fravalg blev nedstemt af Folketinget i 2019, med argument om at borgerne mister deres selvbestemmelsesret, har vi kæmpet for at oplyse vores politikere og danskerne om, hvordan modellen i virkeligheden fungerer“. – siger Lasse Heidelbach, som er stifter og adm. drektør i patientforenigen Organdonation – ja tak!

Det Etiske Råds anbefalinger afviger fra virkeligheden

Organdonation – ja tak! mødtes med Det Etiske Råd, i august måned 2022, da rådet var i færd med at udarbejde de nye anbefalinger til organdonation. Det var et godt og konstruktivt møde, hvor videoen fra kampagnen “Oplysning om organdonation med aktivt fravalg” bl.a. blev afspillet for rådets formand, Leif Vestergaard Pedersen, som på mødet gav udtryk for at han forstod, at vi gerne ser modellen indført i Danmark i en form, hvor borgerne netop beholder deres selvbestemmelsesret.

Det undrer os, at rådet i sine nye anbefalinger og kritik, er bekymret for at borgerne mister deres selvbestemmelsesret, for det har intet med virkeligheden at gøre.” – siger Lasse Heidelbach – og han fortsætter: “Vi har tidligere set, hvordan politikerne og partierne lader Det Etiske Råds anbefalinger om organdonation være afgørende for deres beslutninger, som træffes i Folketinget, og vi er derfor meget bekymret for, at Det Etiske Råd igen spænder ben for, at vi også kan få indført Organdonation med aktivt fravalg i Danmark.” – slutter han.

Billede: Høring om organdonation med aktivt fravalg: Afholdt på Christiansborg, 18. maj 2022, med Vestre og Radikale Venstre som værter. Bag høring står syv patientforeninger: Alfa-1 Danmark, Cystisk Fibrose Foreningen, Diabetesforeningen, Foreningen 7Liv, Leverforeningen, Nyreforeningen og Organdonation – ja tak!

Aktivt fravalg redder LIV
18. maj 2022 afholdt vi (Organdonation – ja tak! og 6 andre patientforeninger) en høring om aktivt fravalg på Christiansborg, sammen med Venstre & Radikale Venstre. Her konkluderede eksperter fra Storbritannien (NHS = Den engelske Sundhedsstyrelse), Island og Danmark, at aktivt fravalg vil være med til at hæve donorraten og føre til flere registreringer i Donorregistret, fordi befolkningens opmærksomhed på organdonation øges, hvilket i sidste ende øger antallet af organer til transplantation.

Eksperterne fremhævede endvidere, at samtalen med de pårørende bliver lettere for både de pårørende og sundhedspersonalet, i de situationer afdødes holdning til organdonation er ukendt – og hvor familierne derfor bliver bedt om at tage stilling på afdøde pårørendes vegne.

Nyt håb

Som patientforening glæder vi os over den seneste udmelding fra landets nye Sundhedsminister Sophie Løhde, som på trods af Det Etisk Råds udtalelse – fortsat er åben overfor, at alle danskere automatisk bliver organdonorer fra myndighedsalderen.

Om vi denne gang ender med, at vi får indført aktivt fravalg i Danmark er usikkert, men det som vi med sikkerhed kan sige er, at vi denne gang har et bedre udgangspunkt, fordi vi gennem de seneste to år er lykkedes med at oplyse endnu flere danskere om, hvordan modellen virker, og mindst lige så vigtigt, har afholdt mange møder med forskellige politikere fra forskellige partier, for netop at sikre, at vores folkevalgte politikere denne gang træffer beslutning på et oplyst grundlag.

Syv foreninger for aktivt fravalg

Alfa 1-Danmark, Cystisk Fibrose Foreningen, Diabetes Foreningen, Foreningen 7 Liv, Leverforeningen, Nyreforeningen og Organdonation – ja tak! arbejder tæt sammen for at få indført organdonation med aktivt fravalg. Høringen og flere af ovennævnte møder er afholdt på vegne af de syv nævnte foreninger, som tilsammen repræsenterer de 1.000 vis at danskere, som lever med organsvigt, og deres pårørende.

Det skal afslutningsvis præciseres, at Organdonation – ja tak! ene og alene er ansvarlige for udtalelserne i denne artikel.

Læs Weekendavisens leder

Regeringen bør se bort fra Etisk Råd og forvandle borgerforslaget om aktiv fravalg af organdonation til lov. De syge må have forrang for de døde.

FAKTA

Et stort flertal af danskerne bakker om op indførelsen af aktivt fravalg
Spørgsmålet om, hvorvidt vi også skal indføre aktivt fravalg i Danmark, har gennem de seneste mange år været til debat i Folketinget. Meningsmålinger har gennem tiden vist, at mellem 63 – 86 % af danskerne går ind for, at vi også indfører aktivt fravalg, så man automatisk er organer fra man fylder 18 år.

24 lande i Europa har indført organdonation med aktivt fravalg
Danmark er et af de få lande i Europa, som endnu ikke har vendt organdonationsmodellen om. I dag har 24 europæiske lande indført organdonation med aktivt fravalg. Senest har man indført modellen i Schweitz (2022), England (2020) samt i Holland, Skotland og på Island.

Flertal i det nye folketing går ind for aktivt fravalg
I forbindelse med det seneste Folketingsvalg viste kandidattesten foretaget af Altinget.dk, at 113 medlemmer i det nye folketing (63%), har tilkendegivet, at de er positive overfor at indføre organdonation med aktivt fravalg.