MENU

Oplysning om organdonation med aktivt fravalg

Patientforeningen Organdonation – ja tak! lancerer i dag en ny kampagne og film med titlen “Oplysning om organdonation med aktivt fravalg. Kampagne og filmen, som er blevet til i samarbejde med produktionsselskabet Signa i Århus, skal være med til at sikre, at vi får en mere nuanceret organdonationsdebat i Danmark. 

Uvidenhed skaber fordomme og misforståelser

Siden patientforeningen Organdonation – ja tak! blev stiftet, i juni måned 2015, har foreningen arbejdet målrettet på at få indført “organdonation med aktivt fravalg” i Danmark. Gennem dette arbejdet har vi erfaret, at der generelt mangler vinden om, hvordan den nye organdonationsmodel virker i praksis. Denne manglende oplysning og viden om organdonation, har ført til fordomme og misforståelser om, at organdonation med aktivt fravalg, vil tvinge borgerne til at være organdonorer – og det til trods for at modellen er med til at sikre, at flere borger får taget aktivt stilling til organdonation, hvilket i sidste ende medfører, at borgernes holdning til organdonation i højere grad respekteres. 

I og med at der ikke er nogen som har italesat disse fordomme eller modsagt de faktuelt forkerte udsagn, så har de negative udsagn og forestillinger vokset sig store og stærke gennem de seneste mange år – og det betyder, at vi står overfor et vanskeligt og stort stykke oplysningsarbejde.” – siger Lasse Heidelbach, som er stifter og adm. direktør i patientforeningen Organdonation – ja tak!   

Målet er en mere nuanceret debat

For at komme disse fordomme, misforståelser og uheldige udtalelser om “tvang” og om at vi bliver “statens ejendom” til livs, besluttede Organdonation – ja tak’s bestyrelse, i starten af 2021, at det politiske arbejde skulle intensiveres i 2021/2022, hvor foreningen vil afholde møder med alle partierne på Christiansborg. Møderne har haft titlen, “Sådan forbedrer vi organdonation i Danmark” – og har indeholdt konkrete forslag til, hvordan vi får flere danskere til at tage aktiv stilling til organdonation. Her oplyste vi også partiernes sundhedsordfører og politiske ordfører om, hvordan en organdonationsmodel med aktivt fravalg virker.

Til at understøtte vores møder med politikerne, og til at oplyse befolkningen i almindelighed, besluttede bestyrelsen endvidere, at foreningen vil udarbejde en kampagne og film med titlen “Oplysning om organdonation med aktivt fravalg”. Kampagne og filmen skal hjælpe med at forklare borgerne, vores politikere og Det Etiske Råd, hvordan en organdonationsmodel med aktivt fravalg virker og hvorfor der aldrig kan være tale om tvang, når man indfører en organdonationsmodel med aktivt fravalg og soft opt-out.

Ny viden skal sikre, at der træffes beslutning på et oplyst grundlag

Indtil videre har Organdonation – ja tak! afholdt møder med Alternativet, Det Konservative Folkeparti og Venstre, som alle har taget godt imod vores forslag. På møderne har vi erfaret, at vi kommer med ny viden om, hvordan en organdonationsmodel med aktivt fravalg og soft opt-out fungerer – og at denne nye viden har medført, at flere af politikerne nu er mere åbne overfor at indføre organdonation med aktivt fravalg i Danmark eller er parate til at diskutere om vi også skal indføre en organdonationsmodel med aktivt fravalg i Danmark.

Det er vildt, at vi i et så oplyst land som Danmark, er så uoplyste om, hvordan man indfører organdonation med aktivt fravalg i andre lande, hvor man netop anvender en soft opt-out model, som sikre, at familien altid har det sidste ord – og at der dermed aldrig kan være tale om tvang. Denne udbredte misforståelse håber vi, at vores møder med politikerne og vores nye kampagne kan være med til at gøre op med.” – siger Lasse Heidelbach, som er stifter og adm. direktør i patientforeningen Organdonation – ja tak!

Bag om filmen og kampagnen

LÆS MERE
Vil du vide mere om “Organdonation med aktivt fravalg” og “Soft opt-out”? Så har vi samlet fakta, studier, meningsmålinger og udtalelser om organdonation med aktivt fravalg her på vores hjemmeside.

LÆS OGSÅ
Nordirland indfører ny organdonationslov i 2023