MENU

Deltagerbetingelser

DELTAGERBETINGELSER

Nedenstående betingelser gælder ved tilmelding til Organdonationsløbet.

ARRANGØR

Patientforeningen Organdonation – ja tak!
Neptunvej 4, 9200 Aalborg SV
Telefon: 30 14 14 14

Bag Organdonationsløbet står Patientforeningen Organdonation – ja tak! som sammen med et team af frivillige står for at arrangere løbet og sørger for opsætningen af løbet.

LOKALTION

Det er muligt at deltage i Organdonationsløbet i hele Danmark, hvor man kan deltage i løbet virtuelt. Dvs. at man deltager i løbet ved at gå, løbe eller cykle en valgfri distance, hjemme fra egen adresse, samtidig med at det fysiske løb afholdes i Fælledparken i København, lørdag 10. august 2024, hvor løbsstart er kl. 11.00.

TILMELDING

I Fælledparken kan du vælge mellem distancerne:
• One mile
• 5 km.

Tilmelding til løbet foretages på Sportstiming.dk. Med købet får du startnummer, medalje og Organdonationsløbet T-shirt. Din tilmelding er bindende og kan ikke refunderes.

Sportstiming opkræver et administrationsgebyr på 17 kr. pr. deltager. Sportstimings handelsbetingelser, som gælder for deres ekspedition af dit køb, kan ses på deres hjemmeside.

Dit startnummer er personligt, og du skal sikre dig, at du er registreret med korrekte personlige oplysninger. Umiddelbart efter købet modtager du en købskvittering via e-mail. Modtager du ikke kvitteringen eller indeholder den fejl, kan du kontakte Organdonation – ja tak!

Tilmelding er som nævnt bindende, og der er ingen fortrydelsesret, men det er tilladt at overdrage dit startnummer til en anden, hvis du selv bliver forhindret i at deltage i løbet.

Det er muligt at få opdateret oplysningerne som knytter sig til på startnummeret frem til og med 12. juli 2023. Efter denne dato vil det ikke længere være muligt at få tilrettet navn, adresse, distance på startnummeret, samt adressen hvortil vi skal sende pakken med startnummer, medalje og T-shirt til, hvis du deltager virtuelt i Organdonationsløbet.

Kontakt Organdonation – ja tak! på telefon 30 14 14 14 eller send en mail til mail@organdonation-ja-tak.dk – hvis du har overdraget dit startnummer og ønsker de personlige oplysninger opdateret.

Din tilmelding til løbet vil fremgå af deltagerlisten på Organdonationsløbets side for løbet på www.sportstimng.dk. Her vises dit navn, fødselsår, startnummer offentligt.

Du har dog mulighed for at optræde anonymt på listerne – ved at logge ind på din tilmelding via din ret selv-kode, som du finder på din kvittering.

STARTNUMRE, MEDALJER & LØBE T-SHIRTS

Hvis du har tilmeldt dig Organdonationsløbet 2023 virtuelt, så sender vi startnummer, medalje og Organdonationsløbet T-shirt hjem til dig senest 1 uge før løbets start. Startnummer og T-shirt sendes til den adresse, du har angivet ved tilmeldingen. Det er muligt at ændre adresse til og med den 12. juli 2023 via din ret selv-kode, som du finder på kvitteringen.

Deltager du i det fysiske løb i Fælledparken, så skal du møde op kl. 10.00, så du kan nå at få udleveret dit startnummer og din Organdonationsløbet T-shirt, inden løbet starter kl. 11.00. Medaljen får du, når du kommer i mål.

Bor du uden for Danmarks grænser, vil du ikke få fremsendt din startpakke.

Kontakt Organdonation – ja tak! hvis du ikke har modtaget din startpakke senest 1 uge før løbet.

LØBETS AFVIKLING

Organdonationsløbet er et motionsløb for alle som vil gå eller løbe for at sætte fokus på organdonation – og hvor alle kan være med – uanset alder og kondital – og uanset om du er rask, lever med organsvigt eller er transplanteret. Det er nemlig tilladt gå eller løbe distancerne på One miles (1,6 km) og 5 km.

Det fysiske løber finder sted i fælledparken. Se kort med distancer og start/målområde samt program på www.organdonationsløbet.dk

Deltager du i Organdonationsløbet virtuelt, så går, løber eller cykler du en valgfri distance hjemme fra egen adresse. Er du forhindret i at løbe præcis kl. 11.00, hvor løbsstarten går til det fysiske løb, så er du velkommen til at løbe, når det passer dig på dagen eller du kan løbe dagen før.

SOCIALE MDIER

Når du har modtaget din startpakke med startnummer, medalje og din Organdonationsløbet T-shirt, så skal du være meget velkommen til at lave opslag om, at du glæder dig til at deltage i løbet, lige som du også meget gerne må lave opslag på dagen, hvor du viser, at du deltager i løbet.

I dine opslag må du meget gerne opfordre til at man husker at tage stilling på www.redliv.nu og bruge følgende TAGS: #organdonationsløbet #organdonationjatak #tagstilling #sammenkanvireddeliv #danmark

Bemærk, at når du anvender #organdonationsløbet, så indgår dine billeder og opslag i en stor fælles kollage fra Organdonationsløbet, som vises offentligt inde på siden for løbet. Den samlede kollage og billeder med #organdonationsløbet kan frit anvendes arrangøren ifm. markedsføring af Organdonationsløbet.

INDSAMLING

I forbindelse med Organdonationsløbet er det muligt at oprette en personlig indsamling eller en indsamling som gruppe eller virksomhed her på foreningens indsamlingsside, hvor der indsamles midler til patientforeningens arbejde ifm. løbet. Da løbet arrangeres af patientforeningen Organdonation – ja tak! og handler om at sætte fokus på og forbedre organdonation i Danmark, er det ikke tilladt at drive anden indsamlings ifm. løbet til fordel for andre foreninger.

DIT HELBRED

Deltagelse i løbet er på eget ansvar. Det er vigtigt, at du er ved godt helbred og at du er i stand til at fuldføre den valgte distance ved egen hjælp eller at du har venner og familier med, som kan køre dig i kørestol eller på anden vis hjælpe dig igennem løbet. Står du på venteliste eller er transplanteret og er ramt af svær kronisk sygdom eller svigtende helbred, som følge af organsvigt, så anbefaler vi, at du konsulterer din læge eller det ambulatorium, som du er tilknyttet, og forhører dig om det er forsvarligt, at du deltager i løbet.

MEDIEDÆKNING

Organdonation – ja tak! vil invitere pressen med til løbet – lige som vi også selv har vores egen fotograf med til løbet. Det betyder, at du kan komme med på billeder eller video, når du deltager i løbet. Fotos, filmoptagelser, interviews og lignende mediemateriale, hvor deltagere optræder i forbindelse med Organdonationsløbet, kan efterfølgende benyttes af arrangøren i overensstemmelse med gældende regler.

ANSVAR

Det fysiske løb afvikles i Fælledparken på parkens stier, hvor ruten er afmærket. Parken er åben for andre gæster og trafikanter, hvilket betyder, at det er vigtigt at udvise hensyn til andre som måtte færdes i parken.

Deltagelse sker på eget ansvar, og hverken arrangøren, partnere eller sponsorer kan drages til ansvar for skader, som du pådrager dig selv før, under eller efter løbet. Hvis du er under 18 år på løbsdagen, skal du sikre dig, at dine forældre eller værger har givet accept til din deltagelse i løbet.

Deltager du i løbet virtuelt, så er det ligeledes på eget ansvar. Arrangøren, partnere eller sponsorer kan drages til ansvar for skader, som du pådrager dig selv før, under eller efter løbet.

UDSÆTTELSE & AFLYSNING

Udefrakommende forhold kan gøre det nødvendigt for os som arrangør enten at udsætte eller helt aflyse løbet. Dette kan ske på såvel lokalt som nationalt niveau, og det kan ske for en enkelt distance, lokalt eller for hele løbet. Sådanne udefra kommende forhold kan f.eks. være myndighedsforbud eller -påbud, sikkerhedshensyn og andre særlige nationale forhold, voldsomt uvejr eller andre force majeure-lignende forhold i øvrigt.

Hvis løbet udsættes, før løbsdagen, vil vi gøre alt hvad vi kan for at løbet bliver afholdt på et senere tidspunkt. Afholdes løbet på et senere tidspunkt, så overføres du automatisk til at deltage i løbet. Hvis dit løb aflyses eller afbrydes på selve løbsdagen, refunderes din deltagerbetaling ikke.

Ved udsættelse eller aflysning hæfter vi som arrangør ikke for det direkte eller indirekte følgetab, som du måtte have haft, f.eks. til transport til og fra løbsbyen. Ved aflysning foretager Sportstiming som omtalt ovenfor ikke tilbagebetaling af det administrationsgebyr, du betalte ved tilmeldingen.

ACCEPT AF DELTAGERBETINGELSER

Ved tilmeldingen bliver du bedt om ved afkrydsning at acceptere ovenstående deltagerbetingelser. Din accept betyder, at du har læst deltagerbetingelserne og accepterer dem fuldt ud, herunder at din tilmelding er bindende, at du deltager på eget ansvar og at du accepterer vilkårene for udsættelse og aflysning.

FORBEHOLD FOR FEJL & MANGLER

Vi tager forbehold for eventuelle fejl og mangler i beskrivelsen ovenfor af priser, vilkår og arrangement såvel online som på trykt materiale. Al information offentliggøres med forbehold for ændringer. Du kan løbende holde dig orienteret om løbet på www.organdonationsløbet.dk eller på Organdonation – ja tak’s Facebook side www.facebook.dk/organdonationjatak

DINE OPLYSNINGER

Organdonation – ja tak! har indgået serviceaftaler med Sportstiming om tilmelding og løbsafvikling. Sportstiming er således databehandler for Organdonation – ja tak!

De personlige oplysninger, du afgiver i forbindelse med tilmelding og deltagelse opbevares sikkert.
E-mailadresser og telefonnumre anvendes til at sende nødvendig information til dig om afviklingen af løbet. Dine personoplysninger gives ikke videre til tredjepart.

Du kan læse mere om behandling af dine personoplysninger i vores privatlivspolitik.

KONTAKT OS

Har du spørgsmål til løbet, så er du velkommen til at kontakte Organdonation – ja tak!

Patientforeningen Organdonation – ja tak!
Neptunvej 4, 9200 Aalborg SV
Telefon: 30 14 14 14

Mail: mail@organdonation-ja-tak.dk

Vi bestræber os på at besvare henvendelser på mail hurtigst muligt og senest indenfor 72 timer.

Telefonhenvendelser besvares i tidsrummet 10-15 mandag – fredag.

#organdonationsløbet

Uanset om du deltager i løbet i Fælledparken eller om du deltager virtuelt, så vær med til at skabe en flot fotovæg fra løbet ved at tagge dine billeder/video på Instagram med #organdonationsløbet

Det er også helt okay at lave opslag inden løbet, hvor du fx. kan fortælle, at du har tilmeldt dig løbet, at du glæder dig til løbet eller måske har en personlig baggrund for at deltage i løbet.

TILMELDING

Du tilmelder dig Organdonationsløbet 2023 på Sportstiming.dk. Her opretter du en profil eller logger ind og tilmelder dig selv og evt. andre deltagere. Når du har købt din startpakke, bestående af startnummer, den flotte løbe t-shirt og medalje, så er du tilmeldt løbet.