MENU
https://youtu.be/Z0RQ5sJODxI

Ungdoms-parlamentet vedtog at indføre automatisk organdonation

Ungdomsparlamentet indtog i dag Christiansborg, hvor 179 unge satte sig til rette i Folketingssalen for agere politikere for en dag. Her skulle de bl.a. stemme om forskellige forslag, og ét at forslagene som endte med at blive vedtaget, var forslaget om at indføre automatisk organdonation i Danmark. Forslaget blev fremsat på talerstolen i Folketingssalen af Albert Ahlmann Ohlsen, som stillede Statsministeren, fru Mette Frederiksen om, hvad kun mener om at indføre automatisk organdonation i Danmark? 

Det glæder patientforeningen Organdonation – ja tak! at Statsministeren er åben overfor at diskutere om vi har de rigtige regler i Danmark, når det drejer sig om organdonation. Det udtalte Mette Frederiksen (S) i dag i Folketingssalen, hvor Ungdomsparlamentet stemte om og vedtog, at vi også bør indføre automatisk organdonation i Danmark – lige som man har gjort det i 23 andre europæiske lande.

Patientforeningen Organdonation – ja tak! har gennem de seneste 4 år arbejdet intenst for at få indført automatisk organdonation, og kom bl.a. igennem med et borgerforslag om at indføre automatisk organdonation fra man fylder 18 år. 61.348 danskere skrev under på borgerforslaget, som desværre blev nedstemt af alle partier i Folketinget – med undtagelse Radikale Venstre, som stemte for som det eneste parti.

Vi glæder os over, at Socialdemokratiet er åbne overfor at diskutere, hvordan vi kan forbedre organdonation i Danmark. Vi har talt med flere politikere på Christiansborg og ved derfor, at der både i Socialdemokratiet, SF, Radikale Venstre samt Venstre, Danmarks Liberale Parti findes flere tilhængere som mener, at det er på tide at vi også indfører automatisk organdonation i Danmark.

LÆS MERE
Du kan læse mere om automatisk organdonation her på vores hjemmeside…

Her finder du alt lige fra meningsmålinger, som viser at et STORT flertal af danskerne er for indførelsen af automatisk organdonation samt udtalelser fra en række danske politikere og Det Etiske Råd – til de nyeste og mest omfattende studier som dokumenterer, at automatisk organdonation redder liv.

Vi glæder os til at drøfte automatisk organdonation med politikerne på Christiansborg senere i år, hvor vi vil fremlægge al den viden vi har indsamlet på området.

Afslutningsvis skal der lyde en tak til Albert Ahlmann Ohlsen fra Svendborg, for at fremsætte forslaget for Statsministeren.