MENU

Slut med donationer via Facebook

1. februar 2019 træder en ændring af indsamlingsloven i kræft, hvilket betyder at det foreløbig er slut med donationer via Facebook Fundraiser i Danmark. 

Alle igangværende indsamlinger er derfor stoppet og når de udløber, så udbetales de beløb, som er doneret inden lovændringen, til de pågældende organisationer. ”Det er selvfølgelig brandærgerligt, at ændringer i loven sætter en stopper for donationerne via Facebook, men det er omvendt vigtig, at man nu lukker et hul i lovgivningen, så der ikke kan svindles med de indsamlede midler – så det kun er godkendte foreninger med legitime og almennyttige formål, der kan oprette og modtage donationer.” – siger Lasse Heidelbach, som er stifter og sekretariatschef i patientforeningen Organdonation – ja tak!

Hos Organdonation – ja tak! har man mærket en stigende skepsis fra brugerne på Facebook. “Vi har hørt fra flere brugere, at de simpelthen ikke tør donere via Facebook, fordi de har oplevet tvivlsomme indsamlinger og svindel. Det bliver god at få rettet op på – brugerne skal kunne have tillid til, at de penge de donerer anvendes korrekt.” – siger Lasse Heidelbach.

Med den nye lovændring bliver Facebook fremover medansvarlig for at sikre, at de indsamlinger, der finder sted på det sociale medie, er registreret hos Indsamlingsnævnet og foretages i overensstemmelse med god indsamlingsskik. Der arbejdes lige nu på en løsning. Bl.a. er indsamlingsorganisationernes brancheorganisation, ISOBRO i dialog med Facebook.

Læs også: Så er det slut med at samle penge ind på Facebook