MENU

Patientforening foretræder for Sundheds- & Ældreudvalget

På tirsdag 13. november 2018 foretræder patientforeningen Organdonation – ja tak! for Sundheds- & Ældreudvalget på Christiansborg. Fra foreningens bestyrelse deltager Overlæge Ulrik Tage-Jensen fra Aalborg Universitetshospital og tidligere Sygeplejerske og Transplantationskoordinator Dorte Mathiasen, som endvidere har arbejdet for Dansk Center for Organdonation ved Aarhus Universitetshospital. Og fra foreningens sekretariat deltager stifterne af patientforeningen Karen og Lasse Heidelbach, som startede foreningen, efter deres egen datter blev levertransplanteret, og som i dag arbejder dedikeret for at forbedre organdonation for os allesammen i Danmark og vilkårene for de danske familier som rammes af organsvigt.

Ny viden

Det har i flere år været omdiskuteret om formodet samtykke redder liv. Patientforeningen Organdonation – ja tak! har derfor også taget et nyere og meget omfattende studie med til politikerne, som konkluderer, at automatisk tilmelding til organdonation redder liv, bl.a. fordi det får flere til at tage aktivt stilling til organdonation. “Studiet er det grundigste vi kender til og vi glæder os til at præsentere politikerne for denne nye viden“, udtaler Lasse Heidelbach, som er stifter og sekretariatschef i patientforeningen Organdonation – ja tak. Han henviser til studiet, som sammenligner 48 lande over en 13 års periode. I studiet tages hensyn til et væld af væsentlige baggrundsvariabler, som det enkelte lands velstand, antal intensiv-sengepladser, operationsstuer og mængden af kvalificeret sundhedspersonale etc.

Et stort flertal i befolkningen er for

Alt peger på at et stort flertal af danskerne går ind for, at vi automatisk skal være organdonorer, når vi fylder 18 år. Senest har borgerforslaget “Automatisk organdonor fra man fylder 18 år”, som er stillet at patientforeningen Organdonation – ja tak, fået over 57.500 underskrifter. Derudover viser en sprit ny og repræsentativ undersøgelse, fortaget af Jysk Analyse for Nordjyske.dk, at 63% af nordjyderne støtter forslaget om automatisk organdonation – og i Aalborg er tilslutningen helt oppe på 71%.  

Vi kunne aldrig drømme om at foreslå, at vi skulle indføre formodet samtykke i Danmark, hvis det forholdt sig sådan, at et stort flertal var imod automatisk organdonation”, siger Lasse Heidelbach og fortsætter: “Vi har netop oprettet borgerforslaget for at vise politikerne, at danskerne ønsker, at vi indfører automatisk organdonation. Noget vi i øvrigt også selv har erfaret, når vi snakker med danskerne, hvor vi ligeledes oplever, at et stort flertal, i omegnen af 80-90% af danskerne, er for at vi indfører automatisk organdonation”. 

Så mange lande kan ikke tage fejl

I Europa har langt de fleste lande, vi normalt sammenligner os med, indført formodet samtykke. På dette kort, som Organdonation – ja tak! har udarbejdet, kan man se de nationale donorsystemer i Europa og her fremgår det, at 19 lande allerede har indført formodet samtykke og at 4 lande netop har besluttet sig for at indfører automatisk organdonation indenfor de næste par år. Island har besluttet at indføre formodet samtykke fra 2019 imens, Holland, England og Skotland indører det fra 2020. “Når 23 lande i Europa vælger at indføre formodet samtykke, så er det fordi det redder liv og fordi der er opbakning i de pågældendes lande fra befolkning til at indfører det”, siger Lasse Heidelbach, som pointerer, at så mange lande ikke kan tage fejl.

15 minutters audiens

Vi glæder os til mødet med politikerne i Sundheds- og Ældreudvalget på tirsdag.” – siger Lasse Heidelbach, som dog udmærket er klar over, at det er begrænset, hvad patientforeningen kan udrette på 15 minutter, som er den tid de har fået til at mødes med udvalget i. Grundet det korte møde har patientforeningen forberedt et handout, som udleveres på mødet til de 29 politikere i Sundheds- og Ældreudvalget. “Herefter er der ikke mere vi kan gøre“, siger Lasse Heidelbach og slutter: “Nu håber vi bare, at politikerne vil gøre danskerne den tjeneste at læse vores handout og at de sætter sig ordentligt ind i tingene, så de er i stand til at træffe et kvalificeret valg på et oplyst grundlag, når de skal afgøre om vi skal indføre formodet samtykke i Danmark. Det skylder de den danske befolkning – for det handler om liv og død.

Handout

Herunder finder du det handout samt de 2 bilag, som Organdonation – ja tak! udleverer til politikerne i Sundheds- og Ældreudvalget på tirsdag 13. november 2018.

 

LÆS MERE OM FORMODET SAMTYKKE
Du kan læse mere om formodet samtykke her på vores nye side, hvor vi har samlet fakta, studier, undersøgelser, uvildige og repræsentative meningsmålinger samt udtalelser fra de danske politikere, Det Etiske Råd og danskerne. På siden finder du også et kort over Europa, hvor du kan se, hvilke donorsystemer man har i de forskellige lande samt donorraten i de forskellige lande.