MENU

Ny dansk bog om organdonation afleveret på Christiansborg

Da den nye danske bog, “Organdonation – og behovet for en ny model“, udkom 3. september 2020, afleverede Organdonation – ja tak! bogen til 41 udvalgte politikere på Christiansborg, bl.a. til Sundhedsminister Magnus Heunicke, og til de 29 politikere i Sundheds- & Ældreudvalget. Turen gik også til Sundhedsstyrelsen, hvor vi afleverede bogen til Søren Brostrøm og andre udvalgte medarbejdere.

Bogen er skrevet af PhD, Lektor – Andreas Albertsen v/Institut for Statskundskab. Han har forsket indenfor Sundhed & sygdom, herunder i medicinsk etik – og stået i spidsen for et treårigt forskningsprojekt om etikken ved organdonation. Konklusionen på bogen er, at organdonation med aktivt fravalg redder LIV, og at vi på lige fod med de andre 23 lande i Europa, der har indført den nye model, også med fordel kan indføre denne model i Danmark. Bogen fastslår også, – og at der med denne model aldrig kan være tale om tvang, sådan som Det Etiske Råd og flere politikere ellers har hævdet i årtier.

Borgerforslag

Gennem de seneste 5 år har Organdonation – ja tak! arbejdet målrettet på at få indført en ny organdonationsmodel i Danmark. Det står skrevet i foreningens formålsparagraf, at vi arbejder for: “at få indført organdonation med aktivt fravalg (formodet samtykke) i Danmark fra myndighedsalderen.” Det er således en vigtig mærke- og hjertesag for foreningen, som vi løbende arbejder på.

Derfor fremsatte vi også borgerforslaget, “Automatisk organdonor fra man fylder 18 år”, tilbage i 2018. Borgerforslaget fik 61.348 underskrifter og kom dermed til behandling i Folkeringet, hvor det desværre blev nedstemt i 2019. Kun Det Radikale Venstre stemte for, imens de øvrige partier nedstemte forslaget. I folketingssalen nedstemte flere partier forslaget med begrundelsen, at de ikke kunne støtte forslaget, da de er bange for, at det vil gå imod individets personlige integritet. Altså at man som borger ender med at blive organdonor mod sin vilje. Nøjagtig samme begrundelse og holdning har vi hørt udtalt fra Det Etiske Råd, som af samme grund, i 2008 og igen i 2017, ikke kunne anbefale Folketinget, at indføre organdonation med aktivt fravalg i Danmark.

Manglende viden skader organdonationssagen

Det store problem er bare, at denne argumentation ikke har bund i virkeligheden. Studier og erfaringer fra udlandet viser nemlig, at flere borgere tager aktivt stilling til organdonation, når et land har indført organdonation med aktivt fravalg. Det betyder at langt flere borgere selv har registeret deres holdning til organdonation i Donorregisteret, hvilket medfører at langt flere organdonorer selv har taget aktivt stilling til, om de ønsker at donerer deres organer.

En mere nuanceret debat

Denne væsentlige viden arbejder Organdonation – ja tak! på at få formidlet til både vores politikere, Det Etiske Råd og andre relevante patientforeninger således, at vi kan få en mere nuanceret og faktuel korrekt organdonationsdebat i Danmark.

Vi har som patientforening et ansvar overfor vores patientgruppe, og det er årsagen til, at vi stadig bruger tid på det politiske arbejde og organdonation med aktivt fravalg”. – siger Lasse Heidelbach, som er stifter og adm. direktør i Organdonation – ja tak! Og han fortsætter. “Det handler om menneskeliv og derfor er vi nød til at sikre os, at organdonationsdebatten er nuanceret og faktuel korrekt, og at vores politikere har den fornødne viden, så de kan træffe en beslutning på et oplyst grundlag.

Brev til Sundhedsministeren

I 2020 har Organdonation – ja tak! også arbejdet på at samle relevante patientforeningers underskrifter i et brev til Sundhedsministeren, hvori vi anmoder om, at der afholdes en hørring på Christiansborg, hvor Sundhedsstyrelsen og alle medlemmer fra Sundheds- & Ældreudvalget deltager. Det er der kommet et nyt historisk samarbejde ud af, som vi glæder os til at fortælle mere om i det nye år, hvor vi også håber på, at brevet til Sundhedsministerren får fuld opbakning, fra alle involverede patientforeninger. Det er vores mål, at vi får afholdt en hørring på Christiansborg, så vi sikrer, at vores politikere har den fornødne viden, næste gang de skal drøfte indførelsen af organdonation med aktivt fravalg i Danmark.