MENU

Niels Due Jensens Almennyttige Fond

Sagen om Natacha Kragesteen, der fik en nyretransplantation i USA, har ført til stiftelsen af en ny dansk fond, hvor nyresyge kan søge tilskud til en nyretransplantation i USA, hvis man har særlig lang udsigt til  at skulle vente på en nyre i Danmark. Den nystiftede fond hedder: “Niels Due Jensens Almennyttige Fond” – og den er stifter af Niels Due Jensen, der har været koncernchef i Grundfos igennem 25 år.

I 2016 gennemgik han selv en nyretransplantation, da han fik akut behov for en ny nyre. Han kender derfor til livet med alvorlig kronisk sygdom og ved hvor belastende det er, at være dialysepatient og hvor meget en transplantation betyder.

I DR dokumentaren “Jagten på en nyre” fortæller Niels Due Jensen, hvorfor han valgte at støtte Natacha, så hun kunne få en ny nyre i USA. ”Jeg har råd til det – og som vi plejer at siger herovre i Jylland, så er der jo ingen lommer i det sidste sæt tøj” – og senere i dokumentaren siger han. “Et eller andet var nødvendigt at gøre, fra én, der havde råd til det, og det blev så mig”. 

Niels Due Jensens Almennyttige Fond donerer hvert år op til 5 mio. kr. til at støtte personer med bopæl i Danmark, der ud fra en samlet vurdering af egne økonomiske ressourcer og helbredsmæssig tilstand, har et akut behov for udgiftskrævende behandling til nyretransplantation, samt eventuelt, i en overgangsperiode, efterfølgende støtte den enkeltes patients rekonvalsering. En fondsbestyrelse på fire personer vil beslutte hvem fonden skal uddele midler til.

Læs mere om Niels Due Jensens Almennyttige Fond.

Se eller gense dokumentar “Jagten på en ny nyre“.

Et lignende tilbud i Danmark 
Organdonation – ja tak! håber, at denne form for transplantation og nyrebyttenetværk i fremtiden bliver et etableret tilbud til alle relevante nyrepatienter, som står på ventelisten til en ny nyre i Danmark. Det drejer sig om ca. 10% af de nyrepatienter, som står på ventelisten til en ny nyre i Danmark, hvor det vurderes, at det bliver meget svært eller umuligt, at finde et match.