MENU

Generalforsamling 2022

Vi glæder os til at se foreningens medlemmer til Organdonation - ja tak's Generalforsamling søndag 10. april 2022.

Som medlem af patientforeningen Organdonation – ja tak! kan du deltage både fysisk eller online i foreningens årlige Generalforsamling, som afholdes søndag 10. april 2022, fra kl. 14.00 – 15.00, på Helnan Marselis Hotel, Strandvejen 25, 8000 Aarhus.

Dagsorden

1. Velkommen
2. Valg af dirigent, referent og stemmetæller
3. Bestyrelsens beretning om foreningens arbejde i det forgangne år
4. Fremlæggelse af årsrapport til godkendelse
   
5. Valg af medlemmer til bestyrelsen
Der afholdes valg til bestyrelsen hvert år. Bestyrelsens medlemmer sidder i perioder på 2 år. Herunder ses alle bestyrelsens medlemmer.
   
  Bestyrelsesmedlemmer som ikke er på valg
 Anita Lindgreen Bogh
 Britt Bager
Dorte Mathiasen
 Esben Mols Kabell
 Lars Østergaard
 Lasse Heidelbach

Bestyrelsesmedlemmer som er på valg
Bettina Bruun-Jensen (Ønsker genvalg)
Mads Peter Veiby (Ønsker genvalg)

Nye kandidater på valg
Ingen nye kandidater er på valg i år.
   
6.  Valg af revisor
7.  Godkendelse af kontingent
8.  Eventuelle forslag fra bestyrelsen eller medlemmer
9.  Eventuelt

Tilmelding

Du tilmelder dig Generalforsamlingen ved at sende en mail til sekretariatet på mail@organdonation-ja-tak.dk. Sidste frist for tilmelding er søndag 27. marts 2022.

I mailen bedes du oplyse:
Dit fulde navn
Adresse
Telefonnummer
E-mailadresse
Om du deltager fysisk eller online

Få dage før, Generalforsamlingen finder sted, modtager du en e-mail med et link og en adgangskode, som du skal bruge for at deltage i mødet.

Mødet bliver afholdt vha. en software der hedder Zoom. Deltager du i mødet via din tablet eller smartphone, kan du med fordel hente appen Zoom på forhånd og deltage i mødet via appen.

Du kan downloade “Zoom Cloud Meetings” til dit appel device her i App Store eller til Andriod her via Google Play. Deltager du i mødet via din cuomputer, så kan du se denne vejledning som viser, hvordan du deltager i et Zoom møde.

Det er en god idé, at du tilslutter dig mødet 5 minutter før mødet starter. Her vil du komme i “kø” og automatisk blive lukket ind i mødet, når det går i gang.

Forslag fra medlemmerne skal sendes på e-mail til sekretariatet mail@organdonation-ja-tak.dk senest søndag 27. marts 2022.

Såfremt forslag til vedtægtsændringer skal behandles på Generalforsamlingen, skal forslagets væsentligste indhold angives i indkaldelsen. Forslag til vedtægtsændringer vedtages, hvis 2/3 af stemmerne er for forslaget.

Alle øvrige forslag vedtages ved simpelt flertal. I tilfælde af stemmelighed, er formandens stemme afgørende.

De fremsatte forslag, som skal til afstemning på generalforsamlingen er listet nederst på siden.

Mødeberettiget på Generalforsamlingen er alle medlemmer, der har betalt kontingent. Stemmeberettiget på Generalforsamlingen er alle fremmødte medlemmer, der har betalt kontingent og som har været medlem af foreningen i mere end 3 måneder regnet fra tidspunktet for Generalforsamlingens afholdelse. Hvert medlemskab har én stemme. Der kan ikke mødes ved fuldmagt.

Årsrapporten for 2021 er under udarbejdelse hos vores revisor og den bliver lagt på hjemmesiden, så snart den er færdig sammen med årsberetningen. Du finder patientforeningens årsberetning og regnskab her.

Bestyrelse

Patientforeningens overordnede ledelse forestås af bestyrelsen, som består af 8 medlemmer. Du kan møde bestyrelsen her eller læse mere om Organdonation – ja tak! i foreningens vedtægter.

Forslag til Generalforsamlingen

Her kan du læse de indkomne forslag fra bestyrelsen og medlemmer, som skal til afstemning på Generalforsamlingen.

Forslag til vedtægtsændringer

Der er ikke fremsat forslag om tilføjelser til eller ændringer af vedtægterne.

Øvrige forslag

Der er ikke fremsat øvrige forslag.
   

Forslag til Generalforsamlingen

Her kan du læse de indkomne forslag fra bestyrelsen og medlemmer, som skal til afstemning på Generalforsamlingen.

Forslag til vedtægtsændringer

Der er fremsat flere forslag om tilføjelser til eller ændringer af vedtægterne. Du kan se forslagene herunder…

§ 2.2: “Formodet samtykke” ønskes ændret til “Organdonation med aktivt fravalg”
   
§ 3.3: Foreningens tredje værdi “Engagement”, ønskes opdateret, så vi fjerner: “frivilligt og ulønnet”
   
§ 7.2: Bestyrelsen foreslår, at antallet medlemmer i bestyrelsen øges fra de eksisterende 3-7 medlemmer til 3-9 medlemmer
   
§ 9.4: Der er efter bestyrelsens ønske tilføjet et “og” i denne paragraf, så bestyrelsen skal spørges til råds ifm. større økonomiske forpligtigelser.
   

Du kan se forslaget til de reviderede vedtægter her…

Alle rettelser og tilføjelser er markeret med GRØN tekst, imens RØD tekst betyder, at teksten eller afsnittet slettes.

Øvrige forslag

Der er ikke fremsat øvrige forslag.