MENU

Bestyrelse

Bestyrelse

Bestyrelsen i Organdonation – ja tak arbejder ulønnet og målrettet på at indfri organisationens formål. Læs om bestyrelsesmedlemmerne her.

Mads Peter Veiby
Bestyrelsesformand
Iværksætte & Investor
 
LÆS MERE

Mads Peter Veiby er uddannet bankrådgiver fra Unibank i 1998 og har sideløbende taget en HD i afsætning på hhv. CBS og AAU. I sin fritid har Mads yderligere uddannet sig til erhvervspilot, dog kun til privat og fritidsbrug.
Karrieremæssigt har Mads været selvstændig siden 1999 og arbejdet med div. Start-ups inden for IT, medie og tele. Mest kendt er nok Mobilsekslabet M1, siderne MigOgAalborg / MigOgKbh og spille siden Spilnu.dk
Lidt atypisk for de øvrige bestyrelsesmedlemmer har Mads ingen erfaring eller nære relationer til personer med organsvigt, ikke desto mindre har han været en aktiv støtte for foreningen i gennem længere tid.
Ud over Organdonation JA-TAK er Mads aktiv involveret i SportsCarEvent fonden, som årligt samler store beløb ind til bla. BørneCancerfonden.
Privat er Mads Veiby er gift med Rikke, og sammen har de 2 børn fra hhv. 2006 og 2008.

Ulrik Tage-Jensen
Bestyrelsesnæstformand
Tidl. Ledende overlæge, dr. med. Medicinsk Center, Aalborg Universitetshospital
LÆS MERE

Ulrik Tage-Jensen er uddannet læge fra Kbh.s universitet 1974 og fik sidenhen speciallægeuddannelse i Intern medicin samt mave-tarmkanalens sygdomme i Københavnsområdet. Han startede i 1989 som overlæge ved specialafdelingen for medicinske mave-tarmsygdomme ved Aalborg Sygehus, hvor han arbejdede frem til han gik på pension marts 2016, en stor del af tiden som ledende overlæge. Indenfor patientbehandlingen havde han bl.a. det overordnede ansvar indenfor behandling af leversygdomme inkl. henvisning til transplantation samt varetagelse af efterbehandlingen i et tæt samarbejde med Rigshospitalet. Organisatorisk arbejde har omfattet dels videnskabelige selskaber, styrelser og arbejdsgrupper, dels arbejdet under den 10 år lange periode med planlægning og opførelse af Medicinerhuset ved Aalborg Syd, hvor han var administrativ leder for de seks specialafdelinger der flyttede ind i huset i november 2005. Tiden efter den selvvalgte pensionering bliver allerede fyldt godt ud af konsulentfunktioner indenfor både forskning og undervisning samt frivilligarbejde.

Bettina Bruun-Jensen
Bestyrelsesmedlem & Kasserer
Projekt- & forretningssupporter,
Enemærke & Petersen a/s
LÆS MERE

Bettina er uddannet HH på Holbæk Handelsskole og har sidenhen arbejdet i godt 19 år i TDC, hvor hun har haft forskellige funktioner i Holbæk, Teglholmen, Slagelse og Høje Taastrup, men primært har hun arbejdet som uddannelseskoordinator i TDC Mobil samt projektkoordinator i anlægsafdelingen i forbindelse med projektering af fiber til erhverv. Fra 2009 til 2018 har Bettina arbejdet i PwC i Holbæk som Client Account Associate. Her havde hun ansvaret for forskellige revisionsmæssige handlinger på tværs af kundeporteføljen som administrator i huset. I dag arbejder Bettina som projekt- og forretningssupporter hos Enemærke & Petersen a/s i Ringsted. Organdonation kom for alvor ind i Bettinas liv, da hendes mand og far til deres to piger i juni 2016 blev levertransplanteret. Hun har af den vej fået kendskab til, sygehusvæsenet og ved hvad det gør ved en familie, når et nær pårørende bliver kritisk syg og kommer på venteliste til et nyt organ.

Dorte Mathiasen
Bestyrelsesmedlem
Tidl. Transplantationskoordinator & Sygeplejerske, Aarhus Universitetshospital
LÆS MERE

Dorte Mathiasen har arbejdet som sygeplejerske i det danske sundhedsvæsen i 44 år. I 1992 blev hun ansat på Aarhus Universitets Hospital, Skejby som transplantationssygeplejerske, i en nyoprettet stilling som havde to funktioner. Den ene koordinering af donororganer i Region Midt og Nord, og koordinering og udveksling af donororganer med andre transplantationscentre i Skandinavien og Europa samt planlægning af de efterfølgende transplantationer. Den anden funktion bestod i at informere og støtte nyrepatienter på venteliste til en nyretransplantation og deres pårørende samt levende donorer.
Dorte har desuden været med til at starte samarbejdet med Rikshospitalet i Oslo, hvor de første danske patienter fik transplanteret en bugspytkirtel og nyre, en transplantation der i dag bliver varetaget af Rigshospitalet i København. I samme periode har Dorte også undervist personale på Intensivafdelinger i organdonation og transplantation – og så har hun undervist nyrepatienter på forskellige kurser. Endvidere har Dorte siddet i bestyrelsen i DTS Dansk Transplantationsselskab, og repræsenteret Danmark i den europæiske transplantationskoordinator forening – og så har hun været med i forskellige arbejdsgrupper om organdonation under Sundhedsstyrelsen. Dorte gik på pension oktober 2015 og hun følger med stor interesse med i hvad der sker på området.

Louise Marie Friis
Bestyrelsesmedlem
Socialrådgiver Neurologisk Afd. Odense Universitets Hospital

LÆS MERE

Louise er uddannet socialrådgiver i 2006. Hun har arbejdet som socialkonsulent i Den Sociale Udviklings Fond og i Kerteminde kommune som myndighedssagsbehandler i Handicap og Psykiatriteamet. Siden 2013 har Louise arbejdet som socialrådgiver på Odense Universitets Hospital på forskellige somatiske afdelinger. Omdrejningspunktet i hendes arbejde er at hjælpe patienter og pårørende med de sociale problemstillinger, der opstår, når alvorlig sygdom indtræffer. En del af arbejdet består også i at undervise det sundhedsfaglige personale på afdelingerne i det sociale område, samt yde sparring til det sundhedsfaglige personale og fungerer som bindeled i kommunikationen mellem Hospital og kommune i forhold til de sociale problemstillinger, der opstår omkring patient og pårørende.
Ved siden af sit arbejde er Louise også fagpolitisk engageret og sidder med i bestyrelsen for Det Faglige Selskab for sundhedssocialrådgivere i Danmark. Louises store interesse er, at skabe bedre grundlag for forståelse og mestring af situationen for patienter og pårørende i et sygdomsforløb, hvor der uundgåeligt opstår forskellige sociale problemstillinger.
Louise har erfaring fra tidligere bestyrelsesarbejde. Hun sad 8 år i bestyrelsen for hendes børns daginstitution og har derudover været medstifter og bestyrelsesmedlem af Odense Forældre Organisation.
Louise er mor til 4 børn i alderen 4-12 år. Halvdelen af børneflokken er habile fodboldspillere, og der går derfor en del timer på diverse græsplæner i forår – og sommerhalvåret.
Louise har selv transplantation tæt inde på livet. I 2014 blev hendes mor ramt af organsvigt. Moderen flyttede hjem til Louise under sygdomsforløbet. Som nærmeste pårørende havde Louise plejeorlov og tog sig af hele den pleje- og omsorgsmæssige del af moderens sygdomsforløb indtil moderen fik en dobbelt lungetransplantation 2017. Hun kender derfor både fagligt og personligt til de problemstillinger, der kan opstå i en familie, når alvorlig sygdom rammer.

 

Sune Gylling Æbelø
Bestyrelsesmedlem
Taleskriver i Miljø- og Fødevareministeriet

LÆS MERE

Sune er uddannet journalist. Mere uddybende tekst om Sune er på vej…

Lasse Heidelbach
Bestyrelsesmedlem & Stifter
Stifter & adm. direktør Organdonation – ja tak!
LÆS MERE

Lasse Heidelbach er stifter af Organdonation – ja tak. Han er gift med Karen, som er medstifter af organisationen. Sammen har de Johan på 8 år og Esther på 3 år, som har fået en ny lever, da hun fik en sjælden og aggressiv kræfttumor i leveren. Lasse er uddannet Grafisk formidler med speciale i kommunikation og har arbejdet med reklame, marketing og konceptudvikling de seneste 14 år. Bl.a. som Grafiker, Art Director og Webdesigner på forskellige reklamebureauer og senere som Webmaster, Produkt- og Webudvikler i private virksomheder, hvor han også har været med til at starte inhouse marketingafdelinger op.
Tidl. har Lasse arbejdet som Online Konsulent hos Nordjyske Medier, hvor han fungerer som projektleder – og bl.a. sidder med analyse og udvikling af eksisterende og nye forretningsområder.
Kort fortalt er Lasse en schweizerkniv, når det kommer til at formidle budskaber, skabe reklamekampagner og websites. I dag arbejder Lasse som adm. direktør for Organdonation – ja tak!

Advisory network

Organdonation – ja tak’s advisory netværk består af erfarne ledere og fagfolk, som støtter patientforeningen med deres viden og sparring.

Henrik Christensen
Senioradvokat (H), ADVOKATFIRMAET.dk

 

LÆS MERE

Henrik Christensen er tidligere bestyrelsesformand i Organdonation – ja tak! og han var i sin tid med til at stifte patientforeningen. Henrik er uddannet Cand. Jur. og har arbejdet knap 40 år som Advokat. Han har stor juridisk erfaring med mange typer sager og har møderet for Højesteret. Henrik arbejder i Advokatfirmaet.dk som Senior Advokat (H). Her beskæftiger han sig hovedsageligt med erhvervsrådgivning, entrepriseret samt rådgivning ved køb og salg af erhvervsejendomme. Henrik er desuden Direktør i flere selskaber samt medlem af en række bestyrelser, herunder et børsnoteret selskab – og så sidder han som bestyrelsesformand i flere selskaber og fonde. Henrik har således stor erfaring med fonds- og bestyrelsesarbejde samt et stort professionelt erhvervsnetværk. Henrik har selv har haft organdonation tæt inde på livet, da begge hans døtre er nyretransplanteret, hvorfor han med stor interesse har fulgt med i organdonation i Danmark.

Vision

Danmark skal være blandt de bedste lande i Europa, når det kommer til organdonation. Ingen skal dø af organsvigt!

Mission

Vi sætter fokus på Organdonation, så vilkårene forbedres for de kroniske syge danskere som venter på et nyt organ.

Værdier

• Gennemsigtighed
• Troværdighed
• Engagement