MENU

Generalforsamling 2020

Søndag 29. marts 2020 fra kl. 13.30 - 14.30 afholdes Generalforsamling i Organdonation - ja tak! Grundet coronavirus afholdes Generalforsamlingen som et videomøde online, hvor alle medlemmer kan deltage vi computer, tablet eller smartphone.

Dagsorden

1. Velkommen
2. Valg af dirigent, referent og stemmetæller
3. Bestyrelsens beretning om foreningens arbejde i det forløbne år
4. Fremlæggelse af årsrapport til godkendelse
   
5. Valg af medlemmer til bestyrelsen
Der afholdes valg til bestyrelsen hvert år, hvor halvdelen af bestyrelsen er på valg.
   
  På valg i år er:
Bestyrelsesnæstformand – Ulrik Tage-Jensen (Ønsker genvalg)
Bestyrelsesmedlem & Kasserer – Bettina Bruun-Jensen (Ønsker genvalg)
Ny kandidat til bestyrelsen – Pernille Fendinge
Ny kandidat til bestyrelsen – Sune Gylling Æbelø
   
6.  Valg af revisor
7.  Godkendelse af kontingent
8.  Eventuelle forslag fra bestyrelsen eller medlemmer
9.  Eventuelt

Tilmelding

Du tilmelder dig Generalforsamlingen ved at sende en mail til sekretariatet på mail@organdonation-ja-tak.dk – senest onsdag 25. marts 2020. I tilmeldingen bedes du skrive dit navn, adresse og telefonnummer.

Sådan deltager du i mødet online

Få dage før, Generalforsamlingen finder sted, modtager du en e-mail med et link og en adgangskode, som du skal bruge for at deltage i mødet.

Mødet bliver afholdt vha. en software der hedder Zoom. Deltager du i mødet via din tablet eller smartphone, kan du med fordel hente appen Zoom på forhånd og deltage i mødet via appen.

Du kan downloade “Zoom Cloud Meetings” til dit appel device her i App Store eller til Andriod her via Google Play. Deltager du i mødet via din cuomputer, så kan du se denne vejledning som viser, hvordan du deltager i et Zoom møde.

Det er en god idé, at du tilslutter dig mødet 10 minutter før mødet starter. Her vil du komme i “kø” og automatisk deltage i mødet, når det går i gang.

Forslag til Generalforsamlingen

Forslag fra medlemmerne skal sendes på e-mail til sekretariatet mail@organdonation-ja-tak.dk senest søndag 22. marts 2020.

Såfremt forslag til vedtægtsændringer skal behandles på Generalforsamlingen, skal forslagets væsentligste indhold angives i indkaldelsen. Forslag til vedtægtsændringer vedtages, hvis 2/3 af stemmerne er for forslaget.

Alle øvrige forslag vedtages ved simpelt flertal. I tilfælde af stemmelighed, er formandens stemme afgørende.

Møde- & stemmeret

Mødeberettiget på Generalforsamlingen er alle medlemmer, der har betalt kontingent. Stemmeberettiget på Generalforsamlingen er alle fremmødte medlemmer, der har betalt kontingent og som har været medlem af foreningen i mere end 3 måneder regnet fra tidspunktet for Generalforsamlingens afholdelse. Hvert medlemskab har én stemme. Der kan ikke mødes ved fuldmagt.

Årsrapport

Årsrapporten for 2019 er under udarbejdelse hos vores revisor og den bliver lagt på hjemmesiden, så snart den er færdig sammen med årsberetningen. Du finder patientforeningens årsberetning og regnskab her.

Bestyrelse

Patientforeningens overordnede ledelse forestås af bestyrelsen, som består af 6 medlemmer. Du kan møde bestyrelsen her eller læse mere om Organdonation – ja tak! i foreningens vedtægter.

Forslag til Generalforsamlingen

Her kan du læse de indkomne forslag fra bestyrelsen og medlemmer, som skal til afstemning på Generalforsamlingen.

Forslag til vedtægtsændringer

Der er ikke fremsat forslag til vedtægtsændringer.
   

Øvrige forslag

Der er ikke fremsat øvrige forslag.