MENU

Generalforsamling 2019

Lørdag 9. marts 2019 fra kl. 13.00 - 14.00 afholdes Generalforsamling i Organdonation - ja tak! i Århus. Mødet finder sted i baghuset på adressen Rolfsgade 2, 8620 Viby J.

Dagsorden

1. Valg af dirigent, referent og stemmetæller
2. Bestyrelsens beretning om foreningens arbejde i det forløbne år
3. Fremlæggelse af årsrapport til godkendelse
   
4. Valg af medlemmer til bestyrelsen
Der afholdes valg til bestyrelsen hvert år, hvor halvdelen af bestyrelsen er på valg.
   
  På valg i år er:
Bestyrelsesformand – Henrik Christensen
Bestyrelsesmedlem – Dorte Mathiasen
– Begge kandidater ønsker genvalg.
   
5.  Valg af revisor
6.  Godkendelse af kontingent
7.  Eventuelle forslag fra bestyrelsen eller medlemmer
8.  Eventuelt

Tilmelding

Du tilmelder dig Generalforsamlingen ved at sende en mail til sekretariatet på mail@organdonation-ja-tak.dk senest lørdag 23. februar 2019. I tilmeldingen bedes du skrive dit navn, adresse og telefonnummer.

Forslag til Generalforsamlingen

Forslag fra medlemmerne skal sendes på e-mail til sekretariatet mail@organdonation-ja-tak.dk senest lørdag 23. februar 2019.

Såfremt forslag til vedtægtsændringer skal behandles på Generalforsamlingen, skal forslagets væsentligste indhold angives i indkaldelsen. Forslag til vedtægtsændringer vedtages, hvis 2/3 af stemmerne er for forslaget.

Alle øvrige forslag vedtages ved simpelt flertal. I tilfælde af stemmelighed, er formandens stemme afgørende.

Møde- & stemmeret

Mødeberettiget på Generalforsamlingen er alle medlemmer, der har betalt kontingent. Stemmeberettiget på Generalforsamlingen er alle fremmødte medlemmer, der har betalt kontingent og som har været medlem af foreningen i mere end 3 måneder regnet fra tidspunktet for Generalforsamlingens afholdelse. Hvert medlemskab har én stemme. Der kan ikke mødes ved fuldmagt.

Årsrapport

Årsrapporten for 2018 er under udarbejdelse hos vores revisor og den bliver lagt her på hjemmesiden, så snart den er færdig sammen med årsberetningen. Du finder patientforeningens årsberetning og regnskab her.

Bestyrelse

Patientforeningens overordnede ledelse forestås af bestyrelsen, som består af 5 medlemmer. Du kan møde bestyrelsen her eller læse mere om Organdonation – ja tak! i foreningens vedtægter.

Forslag til Generalforsamlingen

Her kan du læse de indkomne forslag fra bestyrelsen og medlemmer, som skal til afstemning på Generalforsamlingen.

Forslag til vedtægtsændringer

Der er ikke fremsat forslag til vedtægtsændringer.
   

Øvrige forslag

Der er ikke fremsat øvrige forslag.