MENU

Generalforsamling 2018

Lørdag 10. marts fra kl. 15.00 - 16.30, afholdes Organdonation - ja tak's første ordinære Generalforsamling. Mødet afholdes i Aalborg hos Advokatfirmaet.dk, på adressen Gøteborgvej 18, 9200 Aalborg SV.

Dagsorden

1. Valg af dirigent, referent og stemmetæller
2. Bestyrelsens beretning om foreningens arbejde i det forløbne år
3. Fremlæggelse af årsrapport til godkendelse
4. Valg af medlemmer til bestyrelsen (Afholdes første gang i 2019)
  – Der afholdes valg til bestyrelsen hvert 2. år, men da foreningen er nystiftet, afholdes første valg til bestyrelsen på generalforsamlingen i 2019.
5.  Valg af revisor
6.  Godkendelse af kontingent
7.  Eventuelle forslag fra bestyrelsen eller medlemmer
8.  Eventuelt

Tilmelding

Du tilmelder dig Generalforsamlingen ved at sende en mail til sekretariatet på mail@organdonation-ja-tak.dk senest lørdag 24. februar 2018. I tilmeldingen bedes du skrive dit navn, adresse og telefonnummer.

Forslag til Generalforsamlingen

Forslag fra medlemmerne skal sendes på e-mail til sekretariatet mail@organdonation-ja-tak.dk senest lørdag 24. februar 2018.

Såfremt forslag til vedtægtsændringer skal behandles på Generalforsamlingen, skal forslagets væsentligste indhold angives i indkaldelsen. Forslag til vedtægtsændringer vedtages, hvis 2/3 af stemmerne er for forslaget.

Alle øvrige forslag vedtages ved simpelt flertal. I tilfælde af stemmelighed, er formandens stemme afgørende.

Stemmeret

Stemmeberettiget på Generalforsamlingen er alle fremmødte medlemmer, der har betalt kontingent og som har været medlem af organisationen i mere end 3 måneder regnet fra tidspunktet for Generalforsamlingens afholdelse. Hvert medlemskab har én stemme. Der kan ikke mødes ved fuldmagt.

Årsrapport

Årsrapporten for 2017 er under udarbejdelse hos vores revisor og den bliver lagt her på hjemmesiden, så snart den er færdig. I mellemtiden kan du læse foreningens foreløbige regnskab som er opgjort medio december 2017.

Bestyrelse

Foreningens overordenen ledelse forestås af bestyrelsen som består af 5 medlemmer. Du kan møde bestyrelsen her eller læse mere om Organdonation – ja tak i foreningens vedtægter.

Forslag til Generalforsamlingen

Her kan du læse de indkomne forslag fra bestyrelsen og medlemmer, som skal til afstemning på Generalforsamlingen.

Forslag til vedtægtsændringer

Der er fremsat flere forslag om tilføjelser til eller ændringer af vedtægterne. Du kan se forslagene herunder…

Generelt – Organisation(en) rettes til Patientforening(en) eller Forening(en)
§1 Beskrivelse – Ændring i teksten da det er væsentligt at nævne, at vi er en patientforening, som arbejder for at forbedre vilkårene for de danskere som rammes at organsvigt.
§2 Formål – Udvidelse af den indledende tekst i formålsparagraffen, så vi får patienterne nævnt.
§3 Værdier, stk. 3 – Ændring i teksten, da det er vigtigt at udvide patientgruppen fra “på venteliste til et nyt organ” til patienter “som er ramt af organsvigt”.
§4 Medlemmer, stk. 6 – Beskrivelsen af indmeldelse for medlemmer er revideret, så forholdene omkring indmeldelse er korrekt beskrevet.
§6 Generalforsamlingen, stk. 5 – Nyt punkt på dagsordenen “Valg af revisor”, da Generalforsamlingen skal godkende foreningens revisor.
§6 Generalforsamlingen, stk. 9 – Ny paragraf, som beskriver dirigentens rolle på Generalforsamlingen.
   

Du kan se forslaget til de reviderede vedtægter her

Alle rettelser og tilføjelser er markeret med GRØN tekst, imens RØD tekst betyder, at teksten eller afsnittet slettes.

Øvrige forslag

Her kan du se de øvrige forslag som er fremsat af bestyrelsen eller medlemmer.

Nye medlemskaber – Der er fremsat ønske om oprettelse af “Familiemedlemskab” og “Studiemedlemskab”.