MENU

Tak for et godt møde til Venstre

Patientforeningen Organdonation – ja tak! mødes løbende med alle partierne på Christiansborg. Her drøfter vi med politikerne, hvordan vi forbedrer organdonation i Danmark, redder LIV og hvordan vi kan forbedrer livet for vores patientgruppe samt oplyser om, hvordan med med fordel kan indføre organdonation med aktivt fravalg. Målet er at sætte mere fokus på organdonation og at skabe en mere nuanceret organdonationsdebat i Danmark samt at sikre, at vores politikere træffer beslutning på et oplyst grundlag.   
 
Tak for et godt møde til Karsten Lauritzen fra Venstre. På mødet fremlagde Organdonation – ja tak! en række konkrete forslag til, hvordan vi kan forbedre organdonation i Danmark, og hvordan vi får flere til at tage stilling til organdonation. Det var godt at møde opbakning til flere af vores idéer og forslag.
 
Vi havde også en god snak om teknikken ved at indføre organdonation med aktivt fravalg. Her kom vi med ny viden om “den bløde model”, som i udlandet kaldes for “soft opt-out”, der netop sikrer, at familien har det sidste ord, hvis en pårørende ikke selv har taget stilling til organdonation – nøjagtigt som det er tilfældet i dag. Dette betyder, at der aldrig kan være tale om “tvang” eller at nogen bliver donor imod deres vilje, hvis vi også indfører automatisk organdonation i DAnmark.
 
Gevinsten ved at indføre organdonation med aktivt fravalg, fra myndighedsalderen, så vi alle er organdonorer i udgangspunktet er, at donorraten stiger, fordi befolkningens opmærksomhed på organdonation øges, hvilket får flere til at tage aktivt stilling til organdonation og dermed i sidste ende redder LIV.
I efteråret mødes patientforeningen Organdonation – ja tak! med flere partier på Christiansborg, hvor vi vil drøfte med politikerne, hvordan vi redder flere LIV, får flere til ta tage stilling til organdonation samt hvordan vi forbedrer livet vores patientgruppe med organsvigt.
 
Vi glæder os til de mange kommende møder, som vi håber på fører til politiske handling på organdonationsområdet og samtidig er med til at give en mere nuanceret og faktuel korrekt debat om organdonation med aktivt fravalg.
 
Endnu en gang tak for mødet til Karsten Lauritzen fra Venstre. Vi er galde for, at vi kunne komme med ny viden om organdonation med aktivt fravalg og at Venstre var positive stemt overfor flere af vores forslag og idéer til, hvordan vi sammen kan forbedre organdonation i Danmark.
 
 
Vi glæder os til møderne med de øvrige partier og deres sundhedsordfører.
Organdonation – ja tak!