MENU

Stort flertal i Folketinget for organdonation med aktivt fravalg

I følge kandidattestet på Altinget.dk er der i det nye Folketing et stort flertal på 113 medlemmer, som har svaret i Altingets kandidattest, at de er for indførelsen af organdonation med aktivt fravalg i Danmark. Det svarer til at 63% af de nye Folketingsmedlemmer går ind for, at vi ændrer samtykkemodellen i Danmark, så vi alle i udgangspunktet betragtes som organdonorer, når vi fylder 18 år. Ønsker man ikke at være organdonor, så skal man vælge det fra, ved at registrere et “nej tak” til organdonation i Donorregistret. 

På tide at Danmark følger med

24 europæiske lande har allerede indført organdonation med aktivt fravalg. Modellen er senest indført i Wales, England, Skotland, Island, Holland, Frankrig og Schweitz.

AL AD AT BY BE BA BG HR CY CZ DK EE FI FR DE GR HU IS IE IT XK LV LI LT LU MK MT MD MC ME NL NO PL PT RO RU SM RS SK SI ES SE CH UA GB VA

Aktivt fravalg er en hjertesag for Organdonation – ja tak!

I patientforeningen Organdonation – ja tak! ser stifter og adm. direktør Lasse Heidelbach meget positivt på kandidattesten foretaget af Altinget.dk. “Vi har arbejdet på at få indført organdonation med aktivt fravalg i Danmark gennem de seneste 7 år“, siger Lasse Heidelbach – og han fortsætter. “Det er på tide at Danmark følger med, vi kan ikke være bekendt, at vi ikke gør alt hvad vi kan for at redde liv – og slet ikke, når der er så stor opbakning i befolkningen til at indføre organdonation med aktivt fravalg. Det er derfor godt at høre, at sammensætningen i det nye Folketing nu i højere grad afspejler befolkningens holdning til indførelsen af organdonation med aktivt fravalg“.

Siden 2021 har patientforeningen Organdonation – ja tak! desuden indgået i en fælles arbejdsgruppe, sammen med 6 andre foreninger, herunder: Alfa-1 Danmark, Diabetesforeningen, Cystisk Fibrose Foreningen, Foreningen 7Liv, Leverforeningen og Nyreforeningen. Sammen indsendte vi i 2022 et fælles forståelsespapir til Sundhedsministeren og alle sundhedsordfører, hvori vi sammen anbefaler, at vi også indfører organdonation med aktivt fravalg – og 15. maj 2022 afholdt vi sammen en fælles høring på Christiansborg om organdonation med aktivt fravalg.  

Lande med aktivt fravalg har flere organer til transplantation

Ser man på donorraten, som er en måleenhed man anvender, når man skal sammenligne lande og hvor mange organdonorer et land har per million indbyggere, så har lande, som har indført aktivt fravalg, en højre donorrate og dermed flere organer til transplantation. Se Europakort, som viser, hvilke samtykkemodeller de forskellige lande har indført og sammenligner de forskellige landes donorrate.   

Flertal i befolkningen er for aktivt fravalg

I 2018 stillede Organdonation – ja tak! det første borgerforslag om aktivt fravalg: “Automatisk organdonor fra man fylder 18 år“, som fik 61.348 underskrifter. Forslaget blev desværre nedstemt i Folketinget.   

Siden har patientforeningen afholdt adskillige møder med sundhedsordfører og relevante politikere på Christiansborg samt med Sundhedsstyrelsen og Det Etiske Råd for at oplyse dem om, hvordan modellen virker og hvordan man med fordele har indført organdonation med aktivt fravalg i udlandet. 

I 2021 blev det andet borgerforslag om indførelsen af aktivt fravalg stillet: “Aktivt fravalg til organdonation fra det fyldte 18. år i Danmark!” Det har til dato opnået over 55.000 underskrifter.

At begge borgerforslag har opnået over 50.000 underskrifter viser med al tydelighed, at der er en meget stor opbakning i befolkningen til, at vi også indfører organdonation med aktivt fravalg i Danmark.

Organdonation – ja tak! har desuden samlet alle meningsmålinger, som er blevet foretaget på områder gennem de seneste mange år, og de viser, at 63 – 86 % af befolkningen støtter indførelsen af organdonation med aktivt fravalg. Se alle meningsmålingerne her… 

Sådan fungerer aktivt fravalg til organdonation

Der har i årtier hersket fordomme om organdonation med aktivt fravalg. For at få gjort op med fordommene om tvang, og få ryddet misforståelserne af vejen, lancerede patientforeningen Organdonation – ja tak! i starten af 2022 kampagnen: “Oplysning om organdonation med aktivt fravalg.” Kampagnens omdrejningspunkt er en 2D animationsfilm, som viser hvordan organdonation med aktivt fravalg fungerer og forklarer, hvorfor det vil være en god idé, at vi også indfører modellen i Danmark. Filmen kan ses herunder.

 

Du kan læse mere om aktivt fravalg her på Organdonation – ja tak’s hjemmeside, hvor vi har samlet alt fra meningsmålinger og udtalelser til fakta og studier som viser, at aktivt fravalg har en positivt effekt og er med til at sikre flere organer til transplantation – og at modellen er med til at sikre, at borgernes ønske, ift. organdonation, i højere grad respekteres.

Kilde: Altinget.dk | Artikel: Gratis tandlæge og automatisk organdonation: Det mener det nye folketing på fem sundhedsområder

BEMÆRK: Grafikken på nyheden illustrer, at 63% af det nye Folketings medlemmer, går ind for at vi indfører organdonation med aktivt fravalg i Danmark – og at der er flest medlemmer til venstre for midten, som har svaret “JA” til at modellen indføres i Danmark. Det er dog vigtigt at understrege, at der også er en del medlemmer til højre for midten, som er enige – og som ligeledes har svaret “JA” til at vi indfører organdonation med aktivt fravalg i Danmark.