MENU

Møde i Sundhedsministeriet om aktivt fravalg

Patientforeningen Organdonation – ja tak! takker Sundhedsministeriet for en godt møde i dag! Vi fik delt vores viden om, hvordan en organdonationsmodel med aktivt fravalg virker og medvirker til flere organer til transplantation.

Vi fik en masse gode og relevante spørgsmål og var glade for at vi kunne give kvalificerede svar – og bl.a. forklare, at aktivt fravalg bidrager til at flere borgere tager aktivt stilling til organdonation, hvilket i sidste ende sikrer, at borgernes ønske, ift. organdonation, i højere grad respekteres.

Sådan fungerer organdonation med aktivt fravalg

Herunder kan du se og læse mere om hvordan modellen virker.

 

Arbejdsgruppe for aktivt fravalg

Med på mødet i dag var Nyreforeningen, som er med i vores fælles arbejdsgruppe for indførelsen af aktivt fravalg, hvor Alfa-1 Danmark, Cystisk Fibrose Foreningen, Diabetesforeningen, Leverforeningen og Foreningen 7Liv ligeledes er med i samarbejdet.

Gennem de det sidste års tid har vi sammen udgivet et fælles forståelsespapir, som vi har sendt til alle relevante politikere på Christiansborg.
I maj måned afholdt vi endvidere høringen om aktivt fravalg på Christiansborg, hvor eksperter blev fløjet ind fra både England og Island – og senest har vi afholdt møder om aktivt fravalg med Det Etiske Råd og i dag med Sundhedsministeriet.

Møder med de politiske partier

Sidst, men ikke mindst, har Organdonation – ja tak! tilbudt at mødes med alle partier på Christiansborg, for at dele vores viden om organdonation med aktivt fravalg. Her var vi glade for at Radikale Venstre, Venstre, Det Konservative Folkeparti og Alternativet havde tid til at mødes med os.
Inde valget håber vi, at Socialdemokratiet, SF – Kirsten Normann Andersen og Peder Hvelplund fra Enhedslisten kan finde tid til at mødes med os, da det handler om at vi kan redde menneskeliv.

En enorm stor indsats

Vi har med andre ord, som patientforening, gjort en enorm stor indsats for at sikre, at vores politikere har den fornødne viden, så de til oktober kan træffe beslutning på et oplyst grundlag, når de skal stemme om, hvorvidt vi skal indføre organdonation med aktivt fravalg i Danmark.

Du kan kan læse mere om aktivt fravalg her på www.aktivtfravalg.dk