MENU

Mads Peter Veiby indtræder som bestyrelsesformand i Organdonation – ja tak!

Det er med stor glæde, at Organdonation – ja tak! i dag kan offentliggøre, at den nordjyske erhvervsmand, Mads Peter Veiby, indtræder som formand i patientforeningens bestyrelse.

Mads Peter glæder sig til at påtage sig sin nye rolle og til at styrke patientforeningens ambitiøse arbejde. Sammen skal vi realisere foreningens mål om at forbedre organdonation for os alle sammen i Danmark samt yde støtte til og forbedre livsvilkårene for foreningens oversete patientgruppe, som tæller tusindvis af danske børn, unge og voksne samt deres familier, som lever med alvorlig kronisk sygdom, som følge af organsvigt.

Mads Peter mener, lige som Organdonation – ja tak, at vi burde indføre organdonation med aktivt fravalg i Danmark fra myndighedsalderen, lige som man har gjort det i 23 andre europæiske lande, fordi han mener, at vi skal hjælpe hinanden og redde liv når vi kan. Han mener, at det er uambitiøst, at kun 24% af danskerne over 15 år har taget aktiv stilling til organdonation – og at det går alt for langsomt med at få danskerne til at tage stilling.

50% af danskerne skal have taget stilling i 2024

Da vi desværre ikke fik opbakning på Christiansborg til en Opt-Out model på organdonation, ifm. foreningens borgerforslag tilbage i 2019, så må vi selv gøre en forskel. Vi har derfor sat os en fælles målsætning om at være det land i verden, hvor flest borgere har taget aktiv stilling til organdonation. Helt konkret har vi sat os et 3-årigt mål om, at 50% af danskere over 15 år, skal være registreret i donorregistret ved indgangen til 2024. Det er bl.a. den målsætning jeg skal hjælpe foreningen med at få ført ud i livet.” – udtaler foreningens nyvalgte formand: Mads Peter Veiby.

Mads Peter har fulgt foreningens arbejde gennem de seneste år, hvor vi blandt har sparret med Mads om, hvordan vi får flere til at tage stilling. I den forbindelse har Mads nytænkt og præsenteret flere nye idéer til, hvordan vi kan få flere danskere til at registrere sig i donorregistret og dermed tage aktivt stilling til organdonation.

Vi byder Mads Peter hjerteligt velkommen og glæder os til samarbejdet, da han helt sikkert vil kunne tilføre bestyrelsen fornyet energi og erfaring. Vi har i dag en fagligt velfunderet og kompetent bestyrelse og med Mads Peters indtræden får vi nu en erfaren leder og iværksætter i spidsen for foreningens arbejde, hvilket vi tror på vil løfte foreningen til nye højder, så vi for alvor kan forbedre organdonation i Danmark.” – udtaler Lasse Heidelbach, som er stifter og adm. direktør i patientforeningen Organdonation – ja tak!

Du kan læse mere om Mads Peter Veiby og Organdonation – ja tak’s øvrige bestyrelsesmedlemmer her på foreningens hjemmeside…