MENU

Status efter 1. behandling af borgerforslag om organdonation med aktivt fravalg

Dagen efter 1. behandlingen af Borgerforslaget “Aktivt fravalg til organdonation fra det fyldte 18. år i Danmark!” står det klart, at et flertal i folketinget ikke på nuværende tidspunkt er parat til at støtte borgerforslaget om organdonation med aktivt fravalg.

2. behandlingen udskydes  

Intet er dog endnu afgjort, fordi flere partier meddelte i går, under 1. behandlingen af borgerforslaget, at de har brug for mere betænkningstid og mere oplysnings og ekspertviden, før de kan træffe den endelig beslutning om, hvorvidt de kan stemme for borgerforslaget eller ej. Derfor udskydes 2. behandlingen af Borgerforslaget, hvor politikerne skal stemme om, hvorvidt vi skal have indført organdonation med aktivt fravalg i Danmark eller ej til oktober måned 2022. Borgerforslaget og spørgsmålet er dermed skudt til hjørne hos Sundhedsudvalget, som nu skal drøfte, hvordan vi skaffer flere organer til transplantation – og undersøge om vi skal have en ny organdonationsmodel i med aktivt fravalg i Danmark.

Manglende viden skader organdonationssagen i Danmark

Flere politikere (partier) nævnte i går, at de ønsker en opdateret holdning fra Det Etiske Råd. Sidst rådet blev spurgt var tilbage i 2017 og her kunne rådet ikke anbefale indførelsen af organdonation i Danmark, da de mente at der vil være tale tvang og at borgernes selvbestemmelsesret krænkes. Desværre har medlemme fra Det Estiske Råd gennem de seneste mange år, være med til at tegne skræmmebilleder og nære fordommene om, at vi bliver statens ejendom, og at borgernes selvbestemmelsesret krænkes, hvis vi indfører organdonation med aktivt fravalg i Danmark. 

I de 7 år Organdonation – ja tak! har eksisteret har patientforeningen arbejdet på at få indført organdonation med aktivt fravalg i Danmark. I den forbindelse har vi erfaret, at fordommene om tvang og udtalelser om at vi bliver “statens ejendom” bunder i manglende viden hos både borgere, politikere og Det Etiske Råd. “Det er dybt bekymrende, at størstedelen af vores folkevalgte politikere og Det Etiske Råds medlemmer, ikke har den fornødne viden om, hvordan en organdonationsmodel med aktivt fravalg virker. Vi håber på at kunne oplyse dem inden oktober måned 2022 – inden borgerforslaget skal til 2. behandling i Folketinget.” – siger Lasse Heidelbach, som er stifter og adm. direktør i patientforeningen Organdonation – ja tak!

Ny kampgane skal oplyse om organdonation med aktivt fravalg

Af samme grund har vi i Organdonation – ja tak! tilbudt at mødes med de enkelte partier på Christiansborg for at oplyse dem om organdonation med aktivt fravalg – og samtidig har vi skabt kampagnen “Oplysning om organdonation med aktivt fravalg”, som skal bidrage til en faktuel korrekt og mere nuanceret organdonationsdebat.

Indtil videre har vi afholdt møder med Radikale Venstre, Venstre Det Konservative Folkeparti og Alternativet. Nu håber vi, at de øvrige partier og at Det Etiske Råd også kan finde tid i kalenderen, da det handler om at vi kan redde menneskeliv.  

Der kan aldrig være tale om tvang – tvært imod!

Som det kan ses i video “Oplysning om organdonation med aktivt fravalg”, så kan der med indførelsen af organdonation med aktivt fravalg aldrig være tale om tvang. Faktisk forholder det sig omvendt… Erfaringer fra udlandet viser nemlig, at indførelse at en organdonationsmodel med aktivt fravalg er med til at sikre, at den personlige integritet og borgerens selvbestemmelsesret i højere grad respekteres, og går imod de hidtil fremsatte modargumenter om, at borgerne tvinges til at være organdonorer. Du kan læse mere om modellen herunder.

 • Familien har altid det sidste ord
  Ved indførelse af organdonation med aktivt fravalg har familien (nøjagtigt som i dag) det sidste ord, i de tilfælde hvor en afdød pårørendes holdning til organdonation er ukendt – og der vil derfor aldrig kunne være tale om tvang.

 • Flere tager aktivt stilling og opmærksomheden på organdonation stiger
  Erfaringer fra udlandet viser, at organdonation med aktivt fravalg er med til at øge borgernes opmærksomhed på organdonation, hvilket får flere borgere til at tage aktivt stilling til organdonation, ved at registrere deres holdning i Donorregistret.

 • Borgernes ønske respekteres i højere grad
  Organdonation med aktivt fravalg får flere borgere til at registrere deres holdning til organdonation i Donorregistret. Det medfører færre situationer, hvor familien skal træffe beslutning om organdonation på vegne af en pårørende, hvis holdning til organdonation er ukendt.

  Indførelsen af organdonation med aktivt fravalg er altså med til at sikre, at den personlige integritet og borgerens selvbestemmelsesret i højere grad respekteres, og går imod de hidtil fremsatte modargumenter om, at borgerne tvinges til at være organdonorer.

 • Snakken om organdonation bliver lettere
  I udlandet oplever sundhedsfagligt personale, at snakken med de pårørende bliver lettere at indlede, og spørgsmålet om organdonation bliver oftere bragt på banen af familien, som også kan have lettere ved at træffe beslutning om organdonation på vegne af deres afdøde pårørende.

 • Organdonation med aktivt fravalg hæver donorraten
  Ifølge eksperter fra udlandet, så bidrager organdonation med aktivt fravalg til at hæve donorraten. Dette skaffer flere organer til transplantation, hvilket i sidste ende redder liv.

  Ifølge eksperterne så skal organdonation med aktivt fravalg ses som et vigtigt værktøj, der sammen med bl.a. oplysningsarbejde og uddannelse, er medvirkende til at hæve donorraten og til at opretholde en høj donorrate.

Høring om organdonation med aktivt fravalg

Onsdag 18. maj 2022 afholdt patientforeningen Organdonation – ja tak! deltog en høring om organdonation med aktivt fravalg på Christiansborg. Værter for høringen var Stinus Lindgreen, Radikale Venstre og Anne Honoré Østergaard, Venstre. Høringen blev netop afholdt inden Folketinget skal behandle Borgerforslaget om aktivt fravalg fra dag 3. juni 2022. 

Målet med høringen var at sikre, at vores folkevalgte politikere er klædt bedre på, når de i fremtiden skal træffe beslutning om, hvorvidt vi også skal indføre organdonation med aktivt fravalg i Danmark. Alle partier var inviteret blevet inviteret, men desværre var det kun Radikale Venstre, Venstre og Det Konservative Folkeparti, som deltog i høringen. 

Bag høringen stod følgende foreninger: 
• Alfa-1-antitrypsin mangel – Alfa-1 Danmark
• Cystisk Fibrose Foreningen
• Diabetesforeningen
• Foreningen 7Liv
• Leverforeningen
• Nyreforeningen
• Organdonation – ja tak!

Se 1. behandlingen af borgerforslaget fra Folketingssalen

Du kan se/gense 1. behandlingen af Borgerforslaget her via TV fra Folketinget…