MENU

Følg 1. behandling af borgerforslag om organdonation med aktivt fravalg

Fredag 3. juni, kl. 10.00 skal Borgerforslaget “Aktivt fravalg til organdonation fra det fyldte 18. år i Danmark!” til 1. behandling i Folketinget. Borgerforslaget er stillet at Mads Sebbelov, som mistede sin 15-årige datter Josephine efter et akut hjertesvigt tilbage i 2020. 

Det andet borgerforslag med aktivt fravalg

Det er dermed anden gang at Folketinget skal behandle et Borgerforslag, som foreslår at vi også indfører organdonation med aktivt fravalg i Danmark. Det første Borgerforslag som anbefalede indførelsen af en ny organdonationsmodel med aktivt fravalg, blev stillet at patientforeningen Organdonation – ja tak! tilbage i 2018, hvor det opnåede 61.348 underskrifter. Desværre blev forslaget nedstem i 2019 ved 2. behandlingen i Folketinget, hvor politikerne begrundede deres “nej” med, at de var bange for at borgerne blev tvunget til at være organdonorer imod deres vilje.    

Kampagne: Oplysning om organdonation med aktivt fravalg

Siden politikerne nedstemte det første Borgerforslag om aktivt fravalg, tilbage i 2019, så har patientforeningen Organdonation – ja tak’s arbejdet på at oplyse danskerne, Det Etiske Råd og vores folkevalgte politikere om, hvordan organdonation med aktivt fravalg fungerer i praksis. Vi har blandt andet udarbejdet en kampagnen: “Oplysning om organdonation med aktivt fravalg” med dertilhørende video – explainer, som forklarer hvordan modellen virker. 

Dette for at gøre op med fordommene om tvang og at vi bliver “statens ejendom”, da disse argumenter intet har med virkeligheden at gøre.

Faktisk forholder det sig omvendt… Erfaringer fra udlandet viser nemlig, at indførelse at en organdonationsmodel med aktivt fravalg:

 • Familien har altid det sidste ord
  Ved indførelse af organdonation med aktivt fravalg har familien (nøjagtigt som i dag) det sidste ord, i de tilfælde hvor en afdød pårørendes holdning til organdonation er ukendt – og der vil derfor aldrig kunne være tale om tvang.

 • Flere tager aktivt stilling og opmærksomheden på organdonation stiger
  Erfaringer fra udlandet viser, at organdonation med aktivt fravalg er med til at øge borgernes opmærksomhed på organdonation, hvilket får flere borgere til at tage aktivt stilling til organdonation, ved at registrere deres holdning i Donorregistret.

 • Borgernes ønske respekteres i højere grad
  Organdonation med aktivt fravalg får flere borgere til at registrere deres holdning til organdonation i Donorregistret. Det medfører færre situationer, hvor familien skal træffe beslutning om organdonation på vegne af en pårørende, hvis holdning til organdonation er ukendt.

  Indførelsen af organdonation med aktivt fravalg er altså med til at sikre, at den personlige integritet og borgerens selvbestemmelsesret i højere grad respekteres, og går imod de hidtil fremsatte modargumenter om, at borgerne tvinges til at være organdonorer.

 • Snakken om organdonation bliver lettere
  I udlandet oplever sundhedsfagligt personale, at snakken med de pårørende bliver lettere at indlede, og spørgsmålet om organdonation bliver oftere bragt på banen af familien, som også kan have lettere ved at træffe beslutning om organdonation på vegne af deres afdøde pårørende.

 • Organdonation med aktivt fravalg hæver donorraten
  Ifølge eksperter fra udlandet, så bidrager organdonation med aktivt fravalg til at hæve donorraten. Dette skaffer flere organer til transplantation, hvilket i sidste ende redder liv.

  Ifølge eksperterne så skal organdonation med aktivt fravalg ses som et vigtigt værktøj, der sammen med bl.a. oplysningsarbejde og uddannelse, er medvirkende til at hæve donorraten og til at opretholde en høj donorrate.

Høring om organdonation med aktivt fravalg

Onsdag 18. maj 2022 afholdt patientforeningen Organdonation – ja tak! deltog en høring om organdonation med aktivt fravalg på Christiansborg. Værter for høringen var Stinus Lindgreen, Radikale Venstre og Anne Honoré Østergaard, Venstre. Høringen blev netop afholdt inden Folketinget skal behandle Borgerforslaget om aktivt fravalg fra dag 3. juni 2022. 

Målet med høringen var at sikre, at vores folkevalgte politikere er klædt bedre på, når de i fremtiden skal træffe beslutning om, hvorvidt vi også skal indføre organdonation med aktivt fravalg i Danmark. Desværre dukkede der ikke så mange partiet op til høringen.

Vi er bange for at Borgerforslaget bliver nedstemt“, siger Lasse Heidelbach, som er stifter og administrerende direktør i patientforeningen Organdonation – ja tak! Og han fortsætter… “Danmark er desværre et uland, når det kommer til organdonation – og interessen fra politisk side er alarmerende mangelfuld. Organdonation handler om liv og død, så det mindste vores folkevalgte politikere kunne gøre er, at tage imod den viden som vi har forsøgt at give dem ad flere omgange – og seneste i forbindelse med høringen, hvor kun Radikale Venstre, Venstre og Det Konservative Folkeparti deltog – og det er selv om alle partier var inviteret”. – slutter han.

Bag høringen stod følgende foreninger: 
• Alfa-1-antitrypsin mangel – Alfa-1 Danmark
• Cystisk Fibrose Foreningen
• Diabetesforeningen
• Foreningen 7Liv
• Leverforeningen
• Nyreforeningen
• Organdonation – ja tak!

Følg 1. behandlingen LIVE fra Folketinget

Du kan følge 1. behandlingen af Borgerforslaget direkte her via TV fra Folketinget… Mødet i Folketingssalen starter kl. 10.00.