MENU

Tak for et godt møde til Det Konservative Folkeparti

Patientforeningen Organdonation – ja tak! mødes løbende med alle partierne på Christiansborg. Her drøfter vi med politikerne, hvordan kan forbedrer organdonation i Danmark, redder flere LIV og hvordan vi forbedrer livet for vores patientgruppe samt oplyser om, hvordan vi med fordel kan indføre organdonation med aktivt fravalg. Målet er at sætte mere fokus på organdonation og at skabe en mere nuanceret organdonationsdebat i Danmark samt at sikre, at vores politikere træffer beslutning på et oplyst grundlag.

Denne gang mødtes vi med Mette Abildgaard fra Det Konservative Folkeparti…

Vi fik drøftet en række tiltag, som let vil kunne implementeres, og som vil sikre, at langt flere danskere får taget stilling til organdonation, hvilke Mette var meget positiv overfor. Derudover fik vi også talt om rehabilitering af transplanterede patienter og den manglende fokus på og hjælp til patienter med organsvigt og deres familier. Her gjorde vi også opmærksom på, at fokus hos journalister og politikere ofte kun er på, hvor mange der venter på et nyt organ, men at faktum er, at 1.000 vis af familie er ramt af langvarig sygdom i årevis, som følge af organsvigt, inden de kommer på ventelisten til et nyt organ. 

Sidst men ikke mindst fik vi talt om, hvordan vi med fordel også kan indføre automatisk organdonation fra myndighedsalderen i Danmark – lige som man har gjort det i 24 andre europæiske og nordiske lande. Helt specifikt fortalte vi om det aktive fravalg og den “soft-opt-out” model, som man har indførte i mange af de lande, som vi normalt sammenligner os med – og som netop sikrer, at der aldrig kan være tale om tvang, men som tvært imod øger vished om, borgernes ønske ift. organdonation, da modelen medvirker til, at flere borgere tager aktivt stilling til organdonation.

Oplysning om organdonation med aktivt fravalg

På mødet fik vi også vidst Organdonation – ja tak’s nye video, som bliver en del af en ny oplysningskampagne, som skal sikre, at vi får en mere nuanceret og faktuel korrekt organdoantionsdebat i Danmark. 

Tak for et godt møde til Mette Abildgaard og Det Konservative Folkeparti. Vi er glade for, at vi kunne komme med ny viden om organdonation med aktivt fravalg, og at I var positive stemt overfor vores forslag og idéer til, hvordan vi sammen kan forbedre organdonation i Danmark.

LÆS OGSÅ
Møde med Venstre – Sådan forbedrer vi organdonation i Danmark

LÆS OGSÅ
Møde med Alternativet – Sådan forbedrer vi organdonation i Danmark