MENU

Radio24syv: Er borgerforslag bluff? Eller en ny vej til indflydelse?

På Folkemødet 2019 deltog patientforeningen Organdonation – ja tak! i radioprogrammet “Det Røde Felt” på Radio24syv, som blev sendt LIVE radio fra Folkemødet. Her deltog vi i en debat om borgerforslag og den politiske proces. I studiet var repræsentanter for 4 af de borgerforslag, som har fået flest underskrifter – og konklusionen var klar… Borgerslagene er en gevinst for demokratiet og vores samfund, for det hjælper med at sætte fokus på emner, som politikerne ellers afviger fra, men hvilket tvinger dem til at tage stilling til bl.a. etiske dilemmaer, som fx. spørgsmålet om automatisk organdonation fra man fylder 18 år.

MEN alle var også enige om, at det politiske proces er mangelfuld. Det er ikke godt nok at man kommer med fx. 61.348 underskrifter, som Organdonation – ja tak! gjorde ifm. borgerforslaget om at indføre automatisk organdonation i Danmark fra man fylder 18 år. Når man kommer med så mange underskrifter, som svarer til at man kan opstille 3 politiske partier, og man så får sølle 7 minutters taletid i Sundhedsudvalget, så er det salv sagt noget galt. I studiet var der derfor også bred enighed om, at der skal laves nogle mere rimelige regler som sikrer, at borgerforslagene bliver behandlet med respekt og taget seriøst. 

Du kan genhøre radioprogrammet “Det Røde Felt” her