MENU

Orienteringmøde & Stiftende Generalforsamling

Organdonation – ja tak afholder Orienteringsmøde og Stiftende Generalforsamling Fredag 25. november 2016 fra kl. 10.00 til 12.00.

Alle interesserede er velkommen på Orienteringsmødet og den Stiftende Generalforsamling. For at deltage i afstemningen på Generalforsamlingen, skal du tegne medlemskab og indmeldes i Organdonation – ja tak på dagen. Ønsker du at deltage bedes du tilmelde dig nederst på siden…

Dagsorden for Orienteringsmødet
1. Præsentation af initiativgruppen og mødelederen
2. Præsentation af idé og formål
3. Organisationens økonomiske grundlag
4. Overordnet gennemgang af vedtægter
5. Afrunding

Dagsorden for Stiftende Generalforsamling
1. Indmelding og registrering af fremmødte
2. Valg af dirigent, referent og stemmetæller
3. Redegørelse for baggrunden for organisationens stiftelse
4. Afstemning om forslag til vedtægter
5. Forslag til fremtidigt arbejde og aktiviteter
6. Forslag til budget og kontingent
7. Valg af foreningens bestyrelse
8. Valg af revisor
9. Eventuelt

Kandidater som stiller op til bestyrelsen
• Pernille Fendinge
• Dorte Mathiasen
• Ulrik Tage-Jensen
• Henrik Christensen
• Lasse Heidelbach

Du kan læse mere om de 5 bestyrelseskandidater her på vores hjemmeside.

Vedtægter
Læs vores vedtægter her…

Mødested
Orienteringsmødet og den stiftende generalforsamling afholdes hos Advokatfirmaet.dk – Algade 31, 9000 Aalborg.

Tilmelding
For at vi kan planlægge mødet beder vi alle der deltager om at sende os en mail. Skriv til os på mail@organdonation-ja-tak.dk – og oplys dit navn, hvor du kommer fra i landet og evt. dit telefonnummer. Sidste frist for tilmelding er mandag 21. november 2016.

Vel mødt
Organdonation – ja tak!