MENU

Ny kampagne skal få flere til at tage stilling

Organdonation – ja tak! har lanceret en ny kampagne, som skal minde danskerne om, at de skal huske at få taget stilling til organdonation. Kampagnen består af en video, som er blevet delt på de socialemedier. I videoen kaster 80 danskere et hjerte, som de former med hænderne, og viser foran brystet, videre til hinanden som et symbol på næstekærlighed og en kærlig reminder om, at vi kan give livet videre til hinanden, hvis vi tager stilling til organdonation. 

Målet med kampagnen er at få flere danskere til at tage stilling i donorregistret, men kampagnen skal også bruges til at vise vores politikere, at det gamle donorsystem, informeret samtykke, ikke afspejler den velvilje, som der er i den danske befolkning, når det kommer til organdonation. “92% af danskerne går ind for organdonation, men det står i skarp kontrast til de kun 23% over 15 år, som har registreret deres holdning i donorregistret“, fortæller Lasse Heidelbach, som er stifter og Adm. direktør i patientforeningen Organdonation – ja tak! 

Derfor har foreningen også foreslået de seneste 5 år, at vi i Danmark skifter til automatisk organdonation fra 18-årsalderen. “Vi ved, at 72% af danskerne mener, at vi også bør indføre automatisk organdonation fra man fylder 18 år i Danmark – derfor bør vi også indføre det i Danmark“, siger Lasse Heidelbach.

England indførte, onsdag 20. maj 2020, dette nye donorsystem, hvor alle i udgangspunktet er organdonor, når de fylder 18 år. Ønsker man ikke at være donor, så skal man melde sig fra. Hermed er England land nummer 21. som indfører organdonation med aktivt fravalg i Europa, senere på sommeren følger Holland, som land nummer 22.

Tæller vi Sverige og Norge med, hvor man ligeledes er organdonor i udgangspunktet, når man fylder 18 år, så kommer vi helt op på 24 lande i Europa“, fortæller Lasse Heidelbach.” Sverige og Norge har noget som kaldes for “mixed systems” – det minder meget om og fungere lige som automatisk organdonation, den eneste forskel er blot, at det ikke er vedtaget ved lov. Man har altså ikke indført automatisk organdonation ved lov i Norge og Sverige, men i begge lande antager sundhedspersonalet, at alle i udgangspunktet er organdonor, da man som menneske i udgangspunktet ønsker at hjælpe sine medmennesker og redde liv, når man kan. Familien har dog vetoret, lige som ved automatisk organdonation indført ved lov.

Findland har ligeledes indført automatisk organdonation, hvilket betyder, at Danmark er det eneste land i Norden, som endnu ikke har skiftet det gamle donorsystem (informeret samtykke) ud automatisk organdonation (formodet samtykke). Og på den Europakortet står vi alene tilbage sammen med Tyskland, Schweiz og Ireland.

Indfører vi automatisk organdonation i Danmark, så vil det kunne redde 40 liv om året.

FAKTA OM AUTOMATISK ORGANDONATION

Vi har samlet meningsmålinger, de nyeste studier, fakta og kort over donorsystemerne i Europa samt danskernes og politikernes holdninger her på vores hjemmeside…