MENU

Nordirland indfører ny organdonationslov i 2023

Fra foråret 2023 ændres loven omkring organdonation i Nordirland fra et tilvalgssystem til et fravalgssystem, som betegnes “aktivt fravalg til organdonation”. Det betyder, at borgerne, i de tilfælde hvor organdonation er en mulighed, anses for at være organdonor, med mindre de har registreret, at de ikke ønsker at være organdonor i Donorregistret eller med mindre de tilhører en udsat gruppe herunder: 

  • Borgere under 18 år
  • Borgere, der mangler den mentale evne til at forstå lovændringen
  • Besøgende i Nordirland
  • Midlertidige beboere

 

Soft Opt-Out model

23 lande i Europa har indført organdonation med aktivt fravalg og Nordirland bliver det 24. land. Seneste har man også indført organdonation med aktivt fravalg i Frankrig, Holland, England, Skotland og på Island. I disse lande har man indført en såkaldt “soft opt-out” model, som netop sikre, at du som borger stadig har valget om, hvorvidt du vil være donor eller ej. Din familie vil fortsat blive konsulteret, hvis du ikke har registeret din holdning til organdonation, og beslutninger baseret på tro og familiens ønske vil fortsat blive respekteret – lige som det er tilfældet i dag.

Tag stilling og tag snakken med din familie

Ved indførelsen af organdonation med aktivt fravalg vil beslutningen om organdonation med andre ord altid forblive hos dig og din familie. Uanset hvad du beslutter dig for, så husk at registrere din holdning til organdonation her i Donorregistret, og fortæl også din familie om din beslutning. Dette vil hjælpe dem med at respektere dit ønske og træffe den rigtige beslutning på et vanskeligt tidspunkt, hvis du skulle blive erklæret for død med mulighed for at blive organdonor.

Hvorfor skifte til et fravalgssystem?

Formålet med at indføre organdonation med aktivt fravalg er, at det øger samtykkeprocent i de få tilfælde, hvor en person erklæres for hjernedød og organdonation derfor kommer på tale som en mulighed. Her vil indførelsen af organdonation med aktivt fravalg øge det samlede antal donorer og i sidste ende antallet af livreddende organer, der er tilgængelige for transplantation. Dette skyldes, at familier i et tilvalgssystem (informeret samtykke) ofte fortæller os, at de siger nej til donation, fordi de aldrig havde diskuteret det med deres afdøde pårørende.

Flertal går ind for organdonation og for indførelsen af aktivt fravalg 

Ved indførelsen af organdonation med aktivt fravalg anses for villig til at være donor, medmindre du har fravalgt det, betyder det, at flere familier ville være villige til at støtte donation, selvom de ikke har diskuteret det. Det giver god mening fordi 90% af befolkningen i Nordirland går ind for organdonation. Det samme gør sig gældende i Danmark, hvor en undersøgelse, foretaget af sundhedsstyrelsen vise, at 92% af danskerne er positive eller meget positive over for organdonation, og 85,0% af danskerne er villige til at donere deres egne organer, hvis deres liv ikke står til at redde.

Organdonation med aktivt fravalg nedstemt flere gange i Danmark

Patientforeningen Organdonation – ja tak! anbefaler, at vi også indfører organdonation med aktivt fravalg i Danmark. Gennem de sidste 8 år har foreningen arbejdet målrettet på, at få indført organdonation med aktivt fravalg fra myndighedsalderen i Danmark. I 2018 fremsatte vi borgerforslaget: ”Automatisk organdonor fra man fylder 18 år”. Forslaget opnåede 61.348 underskrifter, men blev desværre nedstemt i Folketinget, hvor kun det Radikale Venstre stemte for forslaget.

De øvrige partier nedstemte forslaget med begrundelsen om, at de ikke kunne støtte en model, som ville tvinge borgene til at være organdonorer, hvilket desværre er en udbredt misforståelse. Faktum er nemlig, at når man indfører organdonation i de fleste andre lande, så indføres en soft-opt-ou model, som netop sikrer, at familien har det sidste ord, i de tilfælde, hvor deres afdøde pårørende ikke selv har taget stilling til organdonation.  

Manglende viden om organdonation med aktivt fravalg

I forbindelse med vores politiske arbejde har vi erfaret, at der generelt mangler viden om organdonation med aktivt fravalg i Danmark. Organdonation – ja tak! har derfor beslutte sig for, at vi vil oplyse borgerne, politikerne, Det Etiske Råd og andre relevante interessenter, om organdonation med aktivt fravalg. Derfor har foreningen netop fået udarbejdet en kort film, som oplyser om organdonation med aktivt fravalg.

Formålet med filmen er at sikre, at vi får en mere nuanceret organdonationsdebat i Danmark, så vores politikere kan træffe beslutning på et oplyst grundlag, næste gang de skal stemme om indførelsen af organdonation med aktivt fravalg i Danmark.

Det er vildt, at vi i et så oplyst land som Danmark, er så uoplyste om, hvordan man indfører organdonation med aktivt fravalg i andre lande, hvor man netop anvender en soft opt-out model, som sikre, at familien altid har det sidste ord – og at der dermed aldrig kan være tale om tvang. Denne udbredte misforståelse håber vi, at filmen kan være med til at gøre op med.” – siger Lasse Heidelbach, som er stifter og adm. direktør i patientforeningen Organdonation – ja tak!

Fakta om organdonation i Nordirland

  • Omkring 130 mennesker i Nordirland står på ventelisten til en livreddende transplantation.
  • 10-15 mennesker hvert år, mens de venter på et organ.
  • Kun 50% af borgerne i Nordirland har registeret deres holdning til organdonation – i Danmark er det kun 26%

 

LÆS MERE

Du kan læse på: Organ Donation Northern Ireland – Changes to the law…