MENU

Manglende viden og politisk ansvar koster unødigt mange danskere livet

Onsdag 20. maj 2020 indførte England, som det 21. land i Europa, automatisk organdonation fra 18-årsalderen. Dermed anses alle i England i udgangspunktet for at være organdonorer, fra de fylder 18 år. Donorregistret bevares naturligvis således, at alle stadig aktivt kan registrere deres holdning til organdonation. Ønsker man ikke at donere sine organer, hvis man skulle blive erklæret hjernedød, så skal man melde sig fra som organdonor. Den nye organdonationslov forventes at redde op til 700 liv om året i England.

Senere på sommeren indfører Holland ligeledes organdonation med aktivt fravalg og bliver dermed det 22. lande i Europa til at indføre automatisk organdonation (formodet samtykke).

Blandt de lande vi normalt sammenligner os med, står Danmark alene tilbage sammen med Schweitz og Tyskland, som de eneste lande med det gamle donorsystem, (informeret samtykke), hvor man aktivt skal melde sig til for at blive organdonor. I Sverige og Norge, har de ikke indført automatisk organdonation ved lov, men i begge lande har man alligevel besluttet, at alle i udgangspunktet er organdonorer. Da de også har indført organdonation med aktivt fravalg fra 18 årsalderen i Finland, betyder det at Danmark er det eneste land i Norden, hvor man ikke er organdonor i udgangspunktet fra man fylder 18 år.

Debatten i Danmark er unuanceret

I Danmark går argumenterne, fra politisk side, imod at indføre organdonation med aktivt fravalg, hovedsageligt på, at man ikke ønsker, at tvinge danskerne til at donere deres organer. “Da England indførte organdonation med aktivt fravalg, kunne vi igen konstatere, at organdonationsdebatten i Danmark fortsat er unuanceret, og at vores politikere bliver ved med at tale om tvang og statskannibalisme, hvilket skader organdonationstionssagen i Danmark.” – siger Lasse Heidelbach, som er Stifter og adm. direktør i patientforeningen Organdonation – ja tak!

Vi har gennem de seneste år erfaret, at når vi taler med politikerne, på tværs af partierne, og fortælle dem, hvordan organdonation med aktivt fravalg fungerer og giver dem den fornødne viden, så har de alle været åbne overfor at indføre det i Danmark” – siger Lasse Heidelbach.

Det som politikerne, ifølge Lasse Heidelbach, bl.a. ikke er klar over er, at processen på et intensivafsnit forbliver uændret, med det nye donorsystem, da familien, nøjagtigt som før, stadig har vetoret – og kan sige “nej” til organdonation på vegne af deres pårørende. Det betyder altså, at familien altid vil blive spurgt i de tilfælde, hvor en person ikke har taget aktiv stilling til organdonation og registreret sin holdning i donorregistret – nøjagtigt som det er tilfældet i dag.

Loven udelukker desuden børn og voksne, som ikke har kapacitet til at forstå reglerne. Der kan således aldrig blive tale om tvang – og det er den basale og enormt vigtige viden, som mange af vores politikere desværre mangler.

Politikernes uvidenhed koster menneskeliv

Herhjemme mangler der fortsat handling fra vores politikere, som stadig ikke er lykkedes med tiltag som løser donormanglen i Danmark, hvilket gennem de seneste 20 år har kostet unødvendigt mange danskere livet og trækker alvorlige kroniske sygdomsforløb i langdrag.

Danmark har de seneste 20 år været bagud, når det handler om organdonation fortæller Lasse Heidelbach. “Vi vil så gerne bryste os af, at vi er foregangsland, men når det drejer sig om organdonation, så er vi desværre bare bagud i Danmark.” – siger Lasse Heidelbach og fortsætter…

Når politikerne og Det Etiske Råd kalder automatisk organdonation for tvang og statskannibalisme, og dermed tegner usande skræmmebilleder overfor befolkningen, så vidner det i virkeligheden om, hvor langt bagude vi er, og om at hverken de danske politikere eller medlemmerne at Det Etiske Råd har sat sig ind i, hvad det vil sige at indføre automatisk organdonation. Vi har ellers forsøgt at komme i tale med politikerne bl.a. da vi skulle foretræde for Sundheds & Ældreudvalget med borgerforslaget om automatisk organdonation, som fik 61.348 underskrifter. Her bad vi om at få mere tid sammen med udvalget, men vi fik afslag og måtte således nøjes med 7 minutters taletid.

Derudover afleverede vi, ifm. vores foretræde for Sundheds- & Ældreudvalget, et handout til alle medlemmerne i udvalget, som netop forklarer principperne ved automatisk organdonation – og hvorfor der aldrig kan blive tale om tvang eller statskannibalisme ved indførelsen af automatisk organdonation samt nye studier som konkluderer, at automatisk organdonation redder liv. Men politikerne har tilsyneladende ikke fået det læst, for den unuancerede organdonationsdebat fortsætter stadig herhjemme.” – siger Lasse Heidelbach.

Foreningen håber, at den nye sammensætning i Folketinget baner vejen for en ny dialog med politikerne – og at de som patientforening kan få oplyst politikerne, så de kan træffe beslutningen om, hvorvidt vi skal indføre automatisk organdonation – i Danmark eller ej, på et oplyst grundlag.

Når man kan indføre organdonation med aktivt fravalg på en fornuftig og human måde i 22 andre lande, og man desuden er organdonor i udgangspunktet, i de øvrige nordiske lande, så kan vi naturligvis også indføre det i Danmark.” – siger Lasse Heidelbach, som understreger, at patientforeningen Organdonation – ja tak! aldrig ville foreslå at indføre organdonation med aktivt fravalg i Danmark, hvis et stort flertal i befolkningen var imod.

Et gennemsnit af de seneste års uvildige og omfattende meningsmålinger viser, at et stort flertal på 72% af danskerne mener, at vi også bør indføre automatisk organdonation i Danmark, fra vi fylder 18 år.

Status på vores hjertesag

Organdonation – ja tak! arbejder for at forbedre organdonation i Danmark og vilkårene for de patienter og deres familier som rammes af organsvigt. De seneste 5 år har vi arbejdet på at få indført organdonation med aktivt fravalg, hvilket er en af vores hjertesager. Derfor er vi er løbende i dialog med vores politikere på Christiansborg, søger indflydelse og oplyser befolkningen samt beslutningstagerne i Danmark om organdonation, og herunder også om fordelene ved organdonation med aktivt fravalg.

Lige nu arbejder vi på at afholde en offentlig eksperthøring på Christiansborg, hvor vi håber på, at repræsentanter fra Sundhedsstyrelsen og medlemmerne fra Sundheds- og Ældreudvalget vil deltage, sammen med en række uvildige eksperter, til en debat om organdonation med aktivt fravalg således, at vores politikere i sidste ende kan træffe en kvalificeret beslutning på et oplyst grundlag – og så vi en gang for alle kan få gjort op med de forkerte og skadelige udsagn om tvang og statskannibalisme, som har præget debatten om organdonation med aktivt fravalg.

Folketingets partier er i bevægelse

Seneste har vi hørt, at både Radikale Venstre og Alternativet er for at indføre organdonation med aktivt fravalg i Danmark, imens SF og Venstre erkender, at partierne er splittet i spørgsmålet og Socialdemokratiet er ikke afvisende overfor, at indfører en ny forbedret organdonationslov.

Det er rart at vi kan konstateret, at politikerne på Christiansborg flytter sig, men det er bekymrende, at det går så langsomt og at organdonation tilsyneladende ikke har en højere prioritet, fordi det handler om at vi kan redde menneskeliv” – slutter Lasse Heidelbach.

Aktivt fravalg

Du kan læse mere om organdonation med aktivt fravalg (formodet samtykke) på vores hjemmeside, hvor du også kan se et kort over donorsystemerne og donorraterne i de forskellige lande i Europa.

Max & Keira’s Law

Læs hvorfor den nye organdonationslov i England hedder Max & Keira’s Law…

Fakta

  • 72% af danskerne mener, at vi skal indføre automatisk organdonation fra man fylder 18 år.
    Automatisk organdonation redder liv.

  • Kun 23% af danskerne har registreret deres holdning til organdonation i donorregistret.
  • 92% af danskerne tilkendegiver, at de er positive eller meget positive over organdonation.
  • 61.348 danskere underskrev borgerforslaget om at indføre automatisk organdonation fra man fylder 18 år. Det blev sidste år nedstemt af alle Folketingets partier med undtagelse af Radikale Venstre.

 

Relaterede artikler

LÆS OGSÅ: 60.000 underskrifter giver 7 minutters taletid.
LÆS OGSÅ: Folketinget forkaster borgerforslag om automatisk organdonation

Video: NHS Blood and Transplant