MENU

Historisk høring om organdonation med aktivt fravalg

Organdonation – ja tak! deltog i dag en i åben høring om organdonation med aktivt fravalg på Christiansborg. Værter for høringen var Stinus Lindgreen, Radikale Venstre og Anne Honoré Østergaard, Venstre, og bag den historiske høringen står 7 foreninger, som alle anbefaler at vi også indfører organdonation med aktivt fravalg i Danmark, herunder:

  • Alfa-1 Danmark
  • Cystisk Fibrose Foreningen
  • Diabetes Foreningen
  • Foreningen 7 Liv
  • Leverforeningen
  • Nyreforeningen
  • Organdonation – ja tak!

En historisk høring

Høringen blev indledt med et oplæg fra Organdonation – ja tak’s stiftet & adm. direktør, Lasse Heidelbach, som gav en introduktion til organdonation med aktivt fravalg, delte foreningens erfaringer på området og fortalte om udviklingen herhjemme og i Europa.

I høringen deltog eksperter fra både ind- og udland. Fra England deltog Claire Williment, Accountable Executive – Organ Utilisation Programme, ved NHS Blood & Transplant, som er den engelske Sundhedsstyrelse, og Runólfur Pálsson, Interim Chief Executive, Clinical Services, Professor of Medicine, fra The National University Hospital of Iceland. Fra Danmark deltog Andreas Albertsen, som er ekspert i aktivt fravalg, Lektor Institut for Statskundskab, Aarhus Universitet og forfatter til bogen ”Organdonation – og behovet for en ny model”. 

Ved høringen talte endvidere Mikkel Riis-Jørgensen fra Foreningen 7 Liv og Mads Sebbelov, som er stiller af det aktuelle borgerforslag om aktivt fravalg og Julie Hildebrandt-Hæsum Bender fra Landsforeningen Mistet Barn. Frank Beck Lassen fra Det Etiske Råds sekretariat talte også ved høringen, som blev vel modereret af Direktør for Nyreforeningen, Michael Buksti, der som ordstyre holdt styr på programmet og udfordrede politikerne i den 30 minutters paneldebat. 

Panel debat

I den afsluttende paneldebat deltog, Stinus Lindgreen, Radikale Venstre og Anne Honoré Østergaard, Venstre samt Per Larsen fra Det Konservative Folkeparti. Her meddelte Radikale Venstre ikke overraskende, at de fortsat bakker op om indførelsen af aktivt fravalg, imens Venstre meddelte, at de allerede i morgen atter en gang vil drøfte, hvor partiet står ift. indførelsen af aktivt fravalg, imens Per Larsen fra Det Konservative Folkeparti udtrykte sin bekymring for modellen og at han mere et tilhænger af partiet nye forslag om, at vi skal tvinge danskerne til at tage stilling.   

Partier som ikke deltog

Til høringen havde vi håbet på at se både Socialdemokratiet, SF og Enhedslisten, som desværre ikke kunne finde tid til at deltage i høringen. 

Tak til alle parter

Organdonation – ja tak! takker alle fremmødet, herunder partierne Venstre og Radikale Venstre for værtskabet og Det Konservative for at deltage i høringen. EN tak skal også lyde til alle de involverede patientforeninger, som sammen har stået bag høringen og sidste med ikke mindst skal der lyde en stor tak til eksperterne for deres deltagelse – særligt til dem som kom fra udlandet for at dele deres viden og erfaringer med os. 

En tak skal også lyde til Sundhedsstyrelsen, Lægeforeningen, DR, Politiken og Altinget.dk – tak for at I var til stede og udviste interesse. 

Se høringen

Høringen blev dokumenteret af videojournalist Jan Klint Poulsen. Så snart det er muligt at se hele høringen eller et sammendrag af høringen, så bliver det offentliggjort på vores sociale medier.